Het project Grensmaas kreeg donderdag 12 november, tijdens het online Deltacongres, de nationale prijs het Zonnetje. Deltacommissaris Peter Glas reikt de prijs uit aan een project dat wordt gezien als lichtend voorbeeld voor alle hoogwaterprojecten in Nederland. Dit jaar bepaalde het publiek voor het eerst wie het Zonnetje dit jaar wint.

Tussen Maastricht en Echt-Susteren wordt over een lente van 43 kilometer gewerkt aan hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en ontgrinding. Om de waterveiligheid in het gebied te verbeteren is het stroombed van de Maas met zo’n 300 hectare verbreed, zijn de oevers verlaagd en de dijken op een traject van 12 kilometer versterkt en verhoogd. Zo ontstaat er een nieuw natuurgebied van zo’n 1.200 hectare.

Participatie
Consortium Grensmaas kreeg de prijs voor de bijzondere wijze waarop het de inwoners met intensieve burgerparticipatie heeft betrokken en aan de hand heeft meegenomen tijdens de uitvoering van het project. Het consortium heeft daarnaast brede coalities gevormd met alle overige lokale, provinciale en landelijke partners.

Genomineerden
Er waren dit jaar drie projecten genomineerd: naast het project Grensmaas waren dat de Klimaatbestendige herinrichting Grotestraat in Nijverdal en het Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem (KZH). De meeste stemmen gingen uiteindelijk naar het project Grensmaas.