Consortium Grensmaas repareert beschadigde oevers van grindeiland in de Maas

Het Consortium Grensmaas is vanaf dinsdag 22 mei bezig om Maaskeien te storten op de beschadigde oevers van het grindeiland in de bedding van de Maas bij Meers. Volgens projectleider François Verhoeven is het nodig omdat het grindeiland in de winter door hoogwatergolven op drie plaatsen is weggespoeld. Hierdoor kan verdroging in België optreden.

Afgelopen winter waren er meerdere hoogwatergolven in de Grensmaas. Met geweld stroomde het water door de verbrede bedding. Het hoogwater bij Meers blijkt nu voor een grote verrassing te hebben gezorgd. Zo zijn grote hoeveelheden grind door het water verplaatst. Hierbij werd de aangelegde oever doorsneden, waardoor een meestromende nevengeul ontstond. Ook is een deel van een ooibos weggespoeld en liggen deze bomen nu in de nevengeul en op de grindbanken.

Rijksgrens met België
Verhoeven benadrukt dat aan het begin van de start van het Grensmaasproject in 2008 met de Belgische overheid is afgesproken dat de werkzaamheden geen negatieve effecten voor de zuiderburen mogen hebben. De problemen hebben er echter toe geleid dat de rijkgrens met België in het geding zou kunnen komen. De grens tussen beide landen loopt over de Talweg, een denkbeeldige lijn die de laagste punten in de rivierbedding met elkaar verbindt. Wanneer het Consortium geen maatregelen zou nemen, komt de grenslijn in gevaar.

Verdroging in België
Het Consortium Grensmaas neemt de maatregelen ook om mogelijke verdroging in Belgische gebieden te voorkomen. Hier is nu nog geen sprake van, stelt Verhoeven. “Maar wanneer je het vaststelt, is het eigenlijk al te laat.” De mogelijke verdroging is in kaart gebracht met modellen. De uitkomsten hiervan komen overeen met de actuele waterstanden. “Wanneer we in de modellen de grindbanken weghalen, kan verdroging ontstaan”, legt Verhoeven uit.

Tijdelijke correctie
Verhoeven spreekt verder van een ‘tijdelijke correctie’ en wijst erop dat het Consortium Grensmaas langs veertig kilometer van het stroomgebied van de Grensmaas volop bezig is met natuurprojecten. Ark Natuurontwikkeling wees eerder in een persbericht op de nieuwe natuur die zich op de nieuwe, kale grindbanken heeft gevormd door het weggespoelde grind. Deze grindbanken vormen volgens de organisatie een ideaal leefgebied voor pioniers zoals de zeldzame planten polei en riempjes, voor blauwvleugelsprinkhanen en voor kleine plevieren. Het ondiepe stromende water (met daarin de verspoelde bomen) is essentieel voor het leven onder water. Bijvoorbeeld voor bijzondere vissen als barbeel en kopvoorn die die zo’n grindbedding nodig hebben om zich te kunnen voortplanten in deze tijd van het jaar.