Congres Ketensamenwerking Legionellapreventie 2014 – Sterker dan de sterkste schakel


Onze stelling: Legionellapreventie begint bij de architect! 

De gevaarlijke Legionella-bacterie komt in oude èn nieuwe leidinginstallaties voor. Jaarlijks worden er nog steeds 3000 besmette watermonsters gemeld. Bij de bestrijding focussen we op de leidinginstallaties, maar willen we Legionella voorkomen, dan moeten we kijken naar het gehele bouwproces. Onze stelling is dat Legionellapreventie begint op de tekentafel van de architect. Verderop in het proces is het nodig om scherp te zijn op o.a. het correct ontwerpen van installaties, het vermijden van ‘hot spots’ en stilstaand water en het toepassen van de juiste materialen. Om dat te bereiken, zou vanaf het begin tot en met het eind van het bouwproces en in de gebruiksfase de ISSO/SBR 811-publicatie “Integraal ontwerpen van Legionellaveilige woningen” moeten worden toegepast, niet alleen bij woningbouw, maar ook in de utiliteitsbouw.
Legionellapreventie: Uitdaging voor alle schakels uit de bouwketen
We willen allemaal dat mensen veilig en fijn kunnen verblijven en wonen in de gebouwen die we samen neerzetten. Daarom is het de hoogste tijd dat elke partij in het bouwproces verantwoording neemt voor Legionellapreventie. Met een goede samenwerking in de keten is dit te bereiken en worden we zelfs sterker dan de sterkste schakel!
Zoeken naar oplossingen
Tijdens het congres zullen verschillende experts, beheerders en gebruikers van gebouwen vanuit een eigen invalshoek hun visie op Legionellapreventie presenteren, maar de congresdeelnemers worden ook zelf uitgenodigd om op inspirerende manieren de problemen bij de kop te pakken.
Voor wie?
Wij nodigen bouwopdrachtgevers, architecten, aannemers, installatieadviseurs, installateurs, waterbedrijven, gebouwenbeheerders en eindgebruikers, zoals woningbouwcorporaties, zorginstellingen en leisure sector uit om met elkaar creatief ‘dwars’ te denken om nieuwe wegen te vinden naar effectieve en duurzame legionellapreventie.
Kijk voor het congresprogramma en aanmelding op www.stichtingveteranenziekte.nl/congres

(Persbericht Stichting Veteranenziekte, juni 2014)