Congres en vakbeurs WORLD WATER WORKS brengt waterbouwkundige miljardenprojecten in beeld

Sprekers van formaat brengen onder voorzitterschap van prof. drs. ir. J.K. Vrijling (TU Delft) tijdens het congres WORLD WATER WORKS een aantal zeer imposante internationale waterbouwkundige projecten voor het voetlicht. Miljardenprojecten zoals onder andere het Kanaal Seine – Noord-Europa (spreker: Ir. B. Reeskamp, Royal Haskoning DHV), het Mekong Deltaplan Vietnam (spreker: Ir. M. Tonneijck, Haskoning Singapore Pte Ltd) en het baggeren van het Panama-, Suez- en Nicaraguakanaal (spreker: firma Jan de Nul) worden uitvoerig besproken. Medco (DEME Group) spreekt over de nieuwe Hamad haven in Doha, Qatar (spreker: dhr. L. Closset). Uiteraard ontbreken ook spraakmakende projecten uit Nederland en België niet: De Nieuwe Sluis Terneuzen (spreker: D. Schalck, Port of Ghent), het Maasvlakte 2-project (Ir. T. Vellinga, Port of Rotterdam) en de nieuwe zeesluis van IJmuiden (spreker: Ir. A. van der Hout, Deltares). 

De stijgende zeespiegel, de steeds groter wordende schepen, de druk op de toegankelijkheid van havens en vaarwegen, evenals de infrastructurele voorzieningen zijn mondiale problemen die de gemoederen de komende jaren en decennia flink zullen bezighouden. De lezingen van ir. Th. de Boer van PIANC (Visie op de toekomstige ontwikkelingen van de Westerschelde) en ir. F. Koch van Koch Consultancy Group (Efficiënte hub in de Westerschelde) zoomen in en bieden antwoorden op deze specifieke problematiek in het Scheldebekken. Een passende aanvulling op deze onderwerpen vormt de voordracht van mevrouw C. Trautmann, Coördinator North-Sea Baltic Core Network Corridor. Zij behandelt de noodzaak van samenwerking  tussen de havens in het Scheldebekken. Kijk voor het volledige congresprogramma en aanmelden op www.worldwaterworks.nl.   

Vakbeurs
Tegelijk met het congres WORLD WATER WORKS wordt op 5000 m² de gelijknamige vakbeurs in hal 2 van Antwerp Expo georganiseerd. De organisatie rekent op circa 115 exposanten uit België en Nederland, die tezamen een evenwichtig beeld van de Belgische en Nederlandse waterbouwers, de aannemerij en dienstverleners op het gebied van droge- en natte infrastructurele voorzieningen vormen. Tevens vindt op de beursvloer gedurende de twee dagen de netwerkbijeenkomst plaats, waar congressisten, sprekers, exposanten, bezoekers en pers elkaar kunnen ontmoeten. Door het unieke karakter van dit evenement verwacht de organisatie ruim 3.000 bezoekers te mogen ontvangen. 
 

(Persbericht World Water Works, januari 2016)