Column Wim van Vierssen: Alle hens aan dek in Lissabon

Voor KWR en Watershare® is dit een mooi moment. Dit jaar is Watershare® Principal Sponsor van het IWA-congres en er is dus veel werk aan de winkel. Het spreekt voor zich dat we dat werk met een enthousiast, internationaal team verrichten. Op de beursvloer staan we met een mooie, gekoppelde stand van KWR en Watershare®, waarbij Watershare® zich onderscheidt met de missie ‘Building the network, sharing the knowledge, serving the community’. We hebben veel vertrouwen in het uitbouwen van de wereldwijde samenwerking, maar spannend is het wel.
Zelf vind ik het ook spannend te kijken hoe IWA zich hier gaat profileren en wil ontwikkelen. Dit jaar is Resource Recovery een duidelijk thema, maar door de prominente rol van Hans Rosling als keynote speaker aan het begin van de week, staat ook het omgaan met grote hoeveelheden data centraal. Daarbij speelt de vraag hoe we als watergemeenschap zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid van alledag kunnen komen. Ik mag Hans Rosling inleiden en ben in de voorbereiding daartoe gefascineerd geraakt door zowel zijn loopbaan (van arts tot dataminer) als ook door zijn queeste voor een wereld die verantwoording neemt voor de feiten zoals zij zijn. 
Dat brengt mij op twee belangrijke punten. Ten eerste, als dat wat actueel is nog sneller en nog beter geanalyseerd en gedeeld wordt, zullen acties en maatregelen door de samenleving ook steeds indringender op hun korte-termijn-effectiviteit worden beoordeeld. Er omheen draaien is er in dat model niet meer bij. De wetenschap moet opschieten met analyseren, de politiek niet dralen met het nemen van besluiten en de watersector ophouden met praten en dat doen waar de burger recht op heeft. Zoals het verduurzamen van de watersector. Watershare® is een instument dat in die opgave past. Ten tweede zal ik tijdens het Water Utility Leaders Dinner, dat in de congresweek plaatsvindt, een lans breken voor een actieagenda waarin vooral ook de jonge, veelal werkloze (Zuid-) Europese generatie betrokken wordt. We zullen die generatie heel hard nodig hebben. Alle hens aan dek, zou ik zeggen. 

Wim van Vierssen

Wim van Vierssen is directeur van KWR Watercycle Research Institute en Rathenau hoogleraar aan de TU Delft. Hij volgt de ontwikkelingen in binnen en buitenland. Hij is lid van de High Level Steering Group van het EIP on Water en nauw betrokken bij het wereldwijde Water Futures and Solutions project van IIASA.