Column Peter Glas: "Waarde van waterschappen

<div>"De vraag die mij op verjaardagen vaak als eerste gesteld wordt als de waterschapsverkiezingen ter sprake komen is: wat valt er eigenlijk te kiezen? Want dijken hebben toch geen politieke kleur? Maar er zijn wel degelijk belangrijke keuzes te maken in waterbeheer. Denk aan dilemma’s als waar we overtollig water laten, waar we bij u in de buurt de schop in de dijk steken en waar en in welk tempo we investeren in duurzame innovatie om water te zuiveren. </div><div><br />Het is uiteindelijk niet aan mij om kiezers duidelijk te maken wat er te kiezen valt. De kandidaat waterschapsbestuurders moeten u duidelijk maken waar ze voor staan. Lokale bestuurders weten wat er in de regio speelt en welke belangen er op het spel staan. Waterbeheer is nooit vanzelfsprekend, er zijn steeds veranderende maatregelen en investeringen voor nodig. Maatregelen die vaak ingrijpen in de directe leefomgeving van mensen. Partijen maken daar in iedere regio verschillende afwegingen bij: er valt dus wat te kiezen! En om u te helpen bij het kiezen is er ook een <a href="http://www.kieskompas.nl">Kieskompas </a>speciaal voor de waterschappen ontwikkeld. </div><div> <br />In Nederland zetten ruim 600 regionale waterschapsbestuurders zich met hart en ziel en tegen een minimale vergoeding in voor goed waterbeheer in hun regio. Omdat waterschappen maatwerk leveren en water haar eigen grenzen kent, is het belangrijk dat er bestuurders zijn die de regio kennen. Niet iemand op grote afstand, maar iemand uit de omgeving die weet wat de inwoners, natuurbeheerders, boeren en bedrijven in die regio belangrijk vinden. Ik heb grote bewondering voor deze mensen die zich met hart en ziel voor water inzetten. Een passie die ik met ze deel. </div><div><br />Maar water is niet alleen fascinerend. Goed waterbeheer is cruciaal voor het voortbestaan van ons land; nationaal en lokaal. Het is uniek dat we in Nederland belasting heffen specifiek voor water, waarbij degenen die er belang bij hebben direct de keuzes mogen bepalen. Waterschappen gebruiken het geld alleen voor waterbeheer: veiligheid, schoon water, voldoende water. Internationaal wordt er met bewondering gekeken naar hoe we het hier geregeld hebben, getuige het rapportcijfer 8,5 dat de OESO het Nederlandse model voor waterbeheer vorig jaar gaf. </div><div><br />Maar de waarde van waterschappen zit ‘m niet alleen in de kerntaken droge voeten, schoon en voldoende water. Het werk van waterschappen heeft ook een grotere, maatschappelijke waarde; we leveren een bijdrage aan een veiliger, schoner, mooier Nederland. Het verhaal van waterschappen gaat niet alleen over het aanleggen van een dijk, maar over de zorg voor veiligheid. Niet alleen over het zuiveren van afvalwater, maar over de volksgezondheid. Het gaat over het leveren van een bijdrage aan een duurzame samenleving (bijvoorbeeld door het terugwinnen van grondstoffen en energie uit afvalwater). Over de waarde van water en groen in de stad. Over waterbeleving, recreatie en cultuurhistorie. Over het omgaan met klimaatverandering en de zorg voor een gezonde, veilige, mooie leefomgeving.</div><div>Weg van de techniek, zoek ik graag naar de onderliggende waarde van water en waterschappen. Naar verrassende invalshoeken en nieuwe perspectieven, out of the box. Belangrijke waarden die het waard zijn om voor te gaan stemmen."</div><div> </div><div> </div>