Column Leon Valkenburg: Hoog tijd voor Topsector Water 2.0

Zijn de perspectieven voor onze topsector zo goed? Jongeren krijgen door de crisis bijvoorbeeld weinig kansen om in onze sector te starten. Hun inhoudelijke kennis staat onder druk doordat vooropleidingen zich steeds meer verbreden. Door de vergrijzing dreigt een hoop vakmanschap verloren te gaan. Projecten in Nederland hebben daarnaast te maken met een steeds complexer speelveld. Regelgeving belemmert innovatieve oplossingen die noodzakelijk zijn om Nederland voor te bereiden op de klimaatverandering. Plannen voor en praten over meerlaagsveiligheid betekent nog niet dat meerlaagsveiligheid in 2030 of 2040 werkelijkheid is. Zeker als de belangrijkste motor voor laag 2, stedelijke ontwikkeling, nooit meer zo hard zal draaien als in 2007. Op het wereldtoneel dreigen landen als Singapore Nederland voorbij te streven in kennis en recente prestaties. Waarom zou men in 2025 naar een dertig jaar oude Maeslantkering komen kijken, als er elders in de wereld inmiddels meer aansprekende voorbeelden zijn gebouwd? 
Ook in 2030 aan de top!
Het is hoog tijd voor de topsector water 2.0. Een sector die beseft dat het (nog) beter kan en moet. Als jongeren meer kansen krijgen, kan hun innovatie en creativiteit de kennis en ervaring van oudere werknemers opfrissen en versterken. In Nederland moeten we de oogkleppen durven afzetten en veel meer investeren in innovatieve projecten. Ervaringen uit Nederlandse durfprojecten als de Zandmotor, Ruimte voor de Rivier en de waterpleinen in Rotterdam zijn onmisbaar als we voorop willen lopen in de wereld. Het is daarnaast noodzakelijk als sector gezamenlijk op te trekken in het buitenland om de Nederlandse troef echt goed uit te spelen. Slimme coalities binnen de watersector en met andere sectoren zoals stedenbouw en de industrie kunnen leiden tot onverwachte kansen en ideeën. Zo staan we als sector ook in 2030 aan de top!
Leon Valkenburg (Witteveen+Bos)
Leon Valkenburg werkt bij Witteveen+Bos aan projecten op het snijvlak van gebiedsontwikkeling en water. Een goed voorbeeld is het masterplan voor de kustontwikkeling van Jakarta. Hij is ook ambassadeur waterwonderen bij het NWP.