Column Huub Hieltjes: Europa en water: minder regels, meer innovatie

Als bestuurder van waterschap Brabantse Delta werk ik niet aan de kwaliteit van water in Brabant omdat het van Brussel moet, maar omdat het goed is voor burgers en bedrijven in Brabant. De moderne Nederlandse landbouwers begrijpen heel goed dat ze alleen kunnen floreren in een waterrijke en kwalitatief hoogwaardige delta. Daar hebben ze echt geen bergen Europese regels voor nodig. Zo werkt de Nederlandse landbouwsector uit welbegrepen eigenbelang aan spaarzaam waterverbruik. De waterschappen steunen dat. Ze zetten daarom in op samenwerking, bijvoorbeeld via het Deltaplan agrarisch waterbeheer.
Meer samenwerking nodig
Op Europees niveau is die samenwerkingsgedachte nog onvoldoende ontwikkeld. Ook Brussel moet begrijpen dat echte verbetering van duurzaamheid en waterkwaliteit niet wordt bereikt door nog meer regels. Duurzaamheid wordt eerder bereikt door in te zetten op samenwerking en innovatie. Innovatie en duurzaamheid zijn ook cruciaal om de concurrentiepositie van Europa te versterken ten opzichte van Amerika en Azië. Duurzame innovatie komt vooral tot stand door mensen. Mensen die slimme oplossingen zoeken voor problemen. Mensen die kansen pakken. Zulke mensen verdienen geen beklemmende regels, maar een steuntje in de rug. Bijvoorbeeld van overheden, die innovatieve oplossingen inkopen als ‘launching customer’. De Europese Unie moet dat niet belemmeren, maar een thuismarkt bieden aan innovatieve ondernemers.
Innovatiesubsidie
Bij waterschap Brabantse Delta zijn daar mooie voorbeelden van. Zo werken we samen met een Zeeuws bedrijf aan een praktijkopstelling op onze zuiveringsinstallatie in Breda. Met de anammox-technologie wordt rioolwater met minimale energie gezuiverd.  Daarmee wordt de energievretende beluchting met zo’n 40% teruggedrongen. Dankzij een bescheiden Europese innovatiesubsidie van 250.000 euro konden de eenmalige extra kosten van de praktijkopstelling worden gedekt. 
Het mooie van dit soort succesvolle projecten is dat zij bedrijven kansen bieden om te gebruiken als voorbeeld voor export. Daarmee wordt dus een basis gelegd voor energiebesparing, duurzaamheid en nieuwe banen. Daarvoor zet ik mij graag in. Als bestuurder van een waterschap en – als de kiezer het wil – als lid van het Europees parlement.
Huub Hieltjes
Huub Hieltjes is bestuurslid bij waterschap de Brabantse Delta en bij de Unie van Waterschappen. Hij is tevens kandidaat voor het Europees parlement (VVD, nr. 13)  tijdens de verkiezingen op 22 mei.