Een delegatie van Colombiaanse directeuren op het gebied van waterbeheer bezoekt van 8 tot en met 15 mei ons land. Het bezoek is onderdeel van het Blue Deal InspirAgua programma van de Unie van Waterschappen. Het doel is om kennis en ervaring uit te wisselen als het gaat om water governance, management en processen en het nemen van beslissingen. Dat gebeurt binnen de context van de langdurige samenwerking tussen Colombia en Nederland op dit gebied.

Professionalisering waterbeheer

Binnen het Blue Deal InspirAgua programma werken de Nederlandse waterschappen samen met hun Colombiaanse partners. Door elkaar wederzijds te inspireren en kennis en ervaring met elkaar te delen, bijvoorbeeld op het gebied van participatieve monitoring. De samenwerking zorgt voor een verdere professionalisering van het waterbeheer in zowel Nederland als Colombia. Met als belangrijkste doel een beter waterbeheer en schoner water voor miljoenen mensen in Colombia in 2030.

Goede samenwerking

Het bezoek van Colombiaanse directeuren uit de watersector aan Nederland onderstreept de goede samenwerking binnen InspirAgua. De delegatie maakt kennis met opgaven in het waterbeheer in Nederland. Waaronder waterbergingen, ruimte voor de rivier en het herstellen van ecologische waarden. Daarnaast gaan de directeuren in gesprek met vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen, diverse ministeries en de Colombiaanse ambassade in Nederland.

Wederzijds leren en inspireren

Erik de Ridder, watergraaf van de Dommel en bestuurlijk verantwoordelijk voor het InspirAgua programma, is blij met het bezoek: ‘Het is belangrijk en goed om een grote delegatie van Colombiaanse directeuren die bij InspirAgua betrokken zijn, in Nederland te verwelkomen. Op deze manier krijgen zij nog beter inzicht in het werk dat we doen binnen het programma. Wij leren van hen en zij leren van ons, dat lukt het best als je samen op locatie de opgaven kunt bekijken. Het bezoek is een bevestiging van de constructieve en vruchtbare samenwerking tussen Colombia en Nederland en is een goede basis voor het vervolg hiervan.

Gezamenlijke meerwaarde creëren

Luzette Kroon, bestuurlijk verantwoordelijk vanuit de Unie van Waterschappen voor de Blue Deal, ziet duidelijk de meerwaarde van de samenwerking binnen InspirAgua: ‘Wij moeten de ruimtelijke ordening in Nederland aanpassen aan klimaatverandering. We kunnen veel leren de manier waarop Colombia dat echt samen met haar inwoners doet.’