COELO: waterschapsheffingen stijgen jaarlijks 2 tot 8 procent

De zuiveringsheffing wordt betaald door huishoudens en bedrijven. Een meerpersoonshuishouden betaalt in 2015 gemiddeld 168 euro. Dat is 19 euro meer dan in 2009, ofwel een stijging van gemiddeld 2 procent per jaar.In Aa en Maas is het tarief met 138 euro het laagst, in Delfland het hoogst. Daar betaalt een meerpersoonshuishouden in 2015 283 euro. 

Stijging Delfland
Het tarief is in de afgelopen bestuursperiode het sterkst gestegen in Delfland waar een meerpersoonshuishouden 88 euro meer is gaan betalen. ‘Er is het afgelopen decennium flink geïnvesteerd in waterberging. We hebben bijvoorbeeld door regen veel wateroverlast gehad, en dat moet ergens heen’, vertelt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Delfland tegen Omroep West. 

Veel bijgebouwd

Ook op het gebied van het zuiveren van afvalwater moest het hoogheemraadschap diep in de buidel tasten. De woordvoerder: ‘Er is veel bijgebouwd rondom Den Haag, en de zuiveringsnormen zijn verhoogd.’ De aanleg van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder, bij Schipluiden, zorgde bijvoorbeeld voor meer uitgaven. En die uitgaven worden trapsgewijs terugverdiend, via belastingen. Het Hoogheemraadschap Delfland benadrukt overigens dat de grootste klapper gemaakt is, qua investeringen. Al blijven onderhoudskosten wel hoger in dichtbevolkte gebieden, zoals Zuid-Holland.
In Roer en Overmaas is het tarief gedaald. Hier betaalt een huishouden 6 euro minder dan in 2009. Alle huishoudens betalen een ingezetenenheffing. Gemiddeld betalen huishoudens in 2015 78 euro. Dit varieert van 37 euro in de Dommel tot 116 euro in Delfland.

Reëele verhouding
Huub Hieltjes, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, laat in een reactie op de website weten dat: “het bedrag dat burgers en bedrijven gemiddeld aan waterschapsbelasting betalen, in verhouding tot wat zij ervoor krijgen, reëel is. De waterschappen bieden bescherming tegen hoogwater, zetten zich in voor een goede waterkwaliteit. En hun afvalwaterzuiveringen behoren tot de beste van Europa. Waterschapsbestuurders met kennis van de regio en de belangen die daar spelen maken afwegingen op maat. Een goede reden om op 18 maart te gaan stemmen bij de waterschapsverkiezingen.”


Ingezetenenheffing

In 2009 is de gemiddelde ingezetenenheffing nog 50 euro. Gemiddeld is de heffing jaarlijks 4,4 procent gestegen. De stijging is het sterkst in Groot Salland. Huishoudens betalen hier 37 euro meer dan in 2009. In Zuiderzeeland is het tarief in 2015 lager dan in 2009 (daling van 3 euro)

Het volledige rapport, met cijfers over alle afzonderlijke waterschappen, is te vinden op www.coelo.nl.