COELO: rioolheffing nog nooit zo weinig gestegen

Uit de onlangs verschenen Atlas van de Lokale Lasten van COELO  blijkt onder meer dat meerpersoonshuishoudens het minst betalen in Lelystad (70 euro) en het meest in Brummen (373 euro). Het gemiddelde komt uit op 186 euro. 

De rioolheffing stijgt met 28 procent het sterkst in Oosterhout. Dat komt volgens het onderzoeksinstituut doordat in 2013 een deel van de rioleringskosten werd betaald uit de reserves en in 2014 niet meer. Het tarief daalt het sterkst in delen van de voormalige gemeente Boarnsterhim. Deze gemeente is opgesplitst; de inwoners die nu deel uitmaken van Heerenveen betalen 36 procent minder voor de rioolheffing dan in 2013.
Benchmark
“Het is uiteraard goed nieuws in deze crisistijd dat de rioolheffing zo weinig is gestegen”, reageert directeur Hugo Gastkemper van Stichting Rioned. Tegelijkertijd heeft hij nog geen verklaring voor de cijfers uit het COELO-rapport. “Wij kijken met name naar de prestaties van de rioleringszorg en de manier waarop gemeentes investeringen in riolen afschrijven. Wanneer ze langdurig afschrijven moeten ze ook de rioolheffing verhogen om de rentelasten te kunnen dragen. Deze informatie komt weer aan bod in de benchmark rioleringszorg die in 2016 verschijnt.”
Uit de laatste benchmark die Stichting Rioned in december 2013 in Nieuwspoort in Den Haag presenteerde, kwam het beeld naar voren dat de Nederlandse rioleringszorg in 2012 op orde was. Burgers zijn dik tevreden over de rioleringszorg en beloonden het nationale rioolstelsel met een acht.