Coca-Cola denkt eerder waterneutraal te zijn dan gepland

In totaal gebruikt de frisdrankproducent zo’n 300 miljard liter water per jaar in het productieproces. Daarmee wordt 160 miljard liter frisdrank gemaakt. En die hoeveelheid denkt het concern eind dit jaar terug te kunnen geven. 
Een simpel rekensommetje leert dat waterneutraal hier dus betekent dat er onder de streep nog altijd 140 miljard liter wordt onttrokken. Ook is het watergebruik dat nodig is om de ingrediënten die in de frisdrank gaan te laten groeien (suiker bijvoorbeeld) niet meegeteld in het verbruik. 
In 2014 slaagde Coca-Cola er samen met zijn wereldwijde bottelpartners in 94% van het direct gebruikte water terug te laten vloeien naar de gemeenschappen en de natuur. 

Dongen
Coca-cola nam de afgelopen jaren diverse maatregelen om de watervoetafdruk terug te dringen. Ook in de Nederlandse fabriek van Coca-Cola in Dongen, die binnenkort voor 22 miljoen euro wordt verbouwd, wordt gewerkt aan de waterdoelstelling. Zo wordt aan het spoelwater CO2 toegevoegd waardoor er minder water nodig is voor het reinigen van flessen. Daarmee wordt volgens het bedrijf 1000 kubieke meter per jaar bespaard.

Het water dat in Dongen wordt gebruikt, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd aan de natuur wordt teruggegeven. Dongen werkt samen met bedrijven met als doel om zelf afvalwater te zuiveren. Zij spraken in 2014 af een waterzuiveringsinstallatie te ontwikkelen, die eind 2015 operationeel zal zijn. Deze installatie heeft een laag energiegebruik en gaat ongeveer 755.000.000 liter afvalwater per jaar verwerken.

Zuiniger
In 2014 investeerde Coca-Cola in allerlei nieuwe technologieën om processen in de fabriek in Dongen efficiënter te maken. Zo is de waterbehandelingsinstallatie waarmee het productwater wordt gezuiverd volledig vernieuwd. Deze nieuwe installatie biedt mogelijkheden om veel zuiniger met water om te gaan. Een voorbeeld hiervan is de verbeterde meetapparatuur, die niet langer water gebruikt om te meten. Dit levert een vermindering van het waterverbruik op met ongeveer 1.500 m³. 
Coca-Cola Dongen haalt het water uit de lokale, natuurlijke mineraalwaterbron De Wilderd.

VN-programma
Het ‘teruggeven’ van water doet Coca-Cola via programma’s voor schoon drinkwater van de Verenigde Naties en via programma’s in Oost-Europa en het Midden Oosten. Hier wordt schoon water toegankelijk gemaakt en gezuiverd water teruggepompt. Het gaat om 209 projecten in 61 landen. Een woordvoerder van Coca-Cola liet The New York Times weten dat hiermee twee miljard dollar per jaar is gemoeid. 

De Coca-Cola fabriek in Dongen. Foto Coca-Cola