CLM: onvoldoende zicht op regionaal gebruik bestrijdingsmiddelen

Kennis-en adviesbureau CLM wil een centrale registratie van het bestrijdingsmiddelengebruik. Zo kan de overheid het beleid om de waterkwaliteit te verbeteren beter onderbouwen. Dat is een prioriteit in het Regeerakkoord. Door de voorgestelde regionale aanpak is het belangrijk om te weten waar en hoe bestrijdingsmiddelen in het water komen, stelt CLM

Gegevens over gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn niet beschikbaar. Dat blijkt uit onderzoek van het CLM en Nederlands Centrum Bijenonderzoek. Het centraal vastleggen van de – nu al voor agrariërs verplichte – registratie van het middelengebruik zou veel meer inzicht geven. Zo kan beleid voor waterkwaliteit en middelengebruik ook beter worden onderbouwd.

Effect

Bij de evaluatie van het beleid voor bestrijdingsmiddelen, waterkwaliteit en biodiversiteit, is het volgens CLM van belang dat er gegevens zijn van regionaal middelengebruik, liefst op perceelsniveau. Dan kan veel beter worden vastgesteld wat het effect is van ingezet beleid én kunnen relaties worden gelegd tussen middelengebruik en veranderingen in biodiversiteit. Dit betekent niet dat de gegevens openbaar zijn, wel dat ze beschikbaar zijn voor beleidsevaluatie en onderzoek.

Lees hier het persbericht