CLAFIS voert contractmanagement vispassage stuw Doesburg voor Waterschap Rijn en IJssel

Ingenieursbureau CLAFIS Ingenieus voert voor Waterschap Rijn en IJssel het contractmanagement voor de vispassage stuw Doesburg. De bouw van één van de grootste vispassages in ons land start in maart en is naar verwachting in het voorjaar van 2019 gereed.

Waterschap Rijn en IJssel gaat met Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, de gemeente en aannemer Dubbink in 2018 de vistrap realiseren bij het stuwcomplex van de gemeente Doesburg. De vistrap in de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel is volgens het waterschap bijzonder vanwege het grote hoogteverschil, oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in waterstanden in de Gelderse IJssel. De aanleg kost in totaal 3,9 miljoen euro.

Vispasseerbaar
De komst van de vispassage neemt volgens het waterschap het laatste obstakel weg om het hele stroomgebied van de Oude IJssel voor vissen passeerbaar te maken. Zo kunnen ze onbelemmerd vanuit de Gelderse IJssel tot in Duitsland zwemmen.

Aanbestedingsprocedure
CLAFIS heeft in de voorbereidende fase haar kennis en expertise ingezet om de meest geschikte aannenemer te vinden. Hierbij viel de keus op aannemer Dubbink. CLAFIS heeft onder meer geadviseerd over de toepassing van de juiste aanbestedingsprocedure en contractvorm (bouwteam en UAV-gc) afgestemd op de behoefte van het waterschap.

Contractmanagement
Met aannemer Dubbink doorloopt CLAFIS het ontwerptraject waarin het ingenieursbureau ook de procesbegeleiding op zich neemt. In de realisatiefase verzorgt CLAFIS het contractmanagement en bewaakt het contract op voortgang, afwijkingen en geleverde prestaties.

Lees hier het persbericht