Citizen Science van nut voor de watersector

Vijftig Amsterdamse burgers werden na een korte, succesvolle wervingscampagne op Facebook geselecteerd als burgerwetenschapper. Zij hebben hun drinkwater niet alleen op verschillende manieren bemonsterd, maar gingen ook thuis zelf aan de slag gegaan met het kweken en tellen van bacteriën. Tijdens het onderzoek ontvingen ze steeds nieuwe onderzoeksresultaten en konden ze daarop reageren.

Burgerwetenschap
De burgerwetenschappers hebben het drinkwater bemonsterd ’s ochtends vroeg voordat in het huis drinkwater is gebruikt, nadat de kraan vijf minuten heeft staan stromen (zodat het drinkwatermonster uit het distributiesysteem van de straat komt) en ze namen eigen watermonster van veelal drinkwater dat een tijd is bewaard in een fles, glas of bidon. Burgers hebben zelf bacteriën uit deze monsters gekweekt en de aantallen genoteerd, terwijl KWR het totaal aantal bacteriën en de bacteriesamenstelling heeft bepaald. Dat laatste is gedaan met behulp van ‘Next Generation Sequencing’, waarmee het mogelijk is om op DNA-niveau miljoenen bacteriën te classificeren.

Weinig bacteriën
De resultaten van de proeven laten zien dat de door de burgerwetenschappers gekweekte bacteriën, de biomassa en de totaal aantal bacteriën laag waren in het drinkwatermonster dat ze hebben genomen na doorstroming. Deze parameters nemen licht toe wanneer het drinkwater overnacht stil heeft gestaan in de drinkwaterinstallatie van het huis en nemen sterk toe wanneer het drinkwater wordt bewaard in een fles, glas of bidon.

Next generation sequencing
De resultaten van next generation sequencing lieten zien dat het drinkwater van Amsterdam meer dan 51.000 bacteriesoorten bevat, wat veel meer is dan in andere landen wordt waargenomen in drinkwater dat wordt gechloreerd. Het drinkwater dat is bemonsterd na doorstroming of direct uit de kraan, bevat bacteriën die voor een belangrijk deel (30-50%) nog onbekend zijn en waarvan we dus niet weten wat voor functie ze hebben in het drinkwater.

Transport
Tijdens transport van het drinkwater naar de klant blijkt de bacteriesamenstelling in drinkwater vrijwel niet te veranderen, maar gedurende stilstand in de drinkwaterinstallatie van het gebouw ’s nachts verandert de bacteriesamenstelling een klein beetje. Gedurende de tijd dat het drinkwater wordt bewaard in een fles, glas of bidon verandert de bacteriesamenstelling echter drastisch.

Kijk hier de livestream informatieavond Pakhuis de Zwijger terug.