Citizen Science met Waterdiertjes.nl

Het nieuwe consortium Waterdiertjes.nl nodigt alle waterbeheerders en natuur­organisaties uit om aan te haken bij een nieuwe voorjaarscampagne. Iedereen kan nu met een schepnet en Waterdiertjes.nl op de smartphone, zelf bepalen hoe schoon het water in de sloot, plas of vijver is. Je geeft de gevangen diertjes door via de website en krijgt meteen een score op je scherm. De score is ook voor iedereen zichtbaar op de kaart van Nederland.

Waterdiertjes.nl ook inzetten?
Waterdiertjes.nl is ontwikkeld om bewoners of vrijwilligers actief te betrekken bij waterkwaliteit en biodiversiteit in hun omgeving. Het is een citizen science toepassing bedoeld voor organisaties die de bewustwording willen stimuleren of die samen met bewoners willen werken aan een goede waterkwaliteit. Het levert nieuwe kennis over wateren die niet door professionals gemonitord worden. Iedereen kan kosteloos gebruik maken van Waterdiertjes.nl en ook de dataset is voor iedereen vrij beschikbaar. Wil je aan de slag met Waterdiertjes.nl? Daag dan je doelgroep uit om waterdiertjes te vangen en deze via Waterdiertjes.nl door te geven. Een prachtige activiteit voor in de Week van Ons Water bijvoorbeeld. Voor vragen of tips kun je contact opnemen met Waterdiertjes@globenederland.nl.

Communicatie
Waterdiertjes.nl is het een uitstekende manier om aandacht te vragen voor waterkwaliteit in de media. Sinds de lancering in 2018 konden de publiekscampagnes rekenen op veel aandacht van nationale en lokale radio en TV (o.a. Jeugdjournaal). De webapp wordt gewaardeerd door vrijwilligers, NGO’s en door professionals bij kennisinstellingen en overheden, van ecoloog tot bestuurder.

Consortium waterdiertjes opgericht
Negen organisaties werken vanaf 2020 samen in het consortium Waterdiertjes. Ze zorgen voor het onderhoud en vernieuwing van de website en werken aan synergie tussen publiekscampagnes. Zo vergroten ze de communicatieve en wetenschappelijke impact. Het gaat om de volgende organisaties: EIS-Kenniscentrum Insecten, GLOBE Nederland, Waarneming.nl, IVN Natuureducatie, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Wageningen UR, STOWA, Waterschap Brabantse Delta en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.