Op 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Onderzoeks- en adviesbureau Citisens lancereerde in opdracht van de Unie van Waterschappen 18 februari stemhulp MijnStem met stellingen over waterschapsthema’s zodat de kiezers snel inzicht in partijstandpunten krijgen. De lokale partijen hebben zichzelf op de stellingen gepositioneerd én hun standpunten aan de kiezer toegelicht.

MijnStem is in alle 21 waterschappen beschikbaar.  MijnStem inventariseerde in alle waterschappen welke thema’s er op lokaal niveau spelen en welke plannen de partijen voor het waterschap hebben. Met een analyse van partijprogramma’s en in sessies met de politieke partijen is bepaald welke stellingen in de stemhulp komen. Zo doet de stemhulp volgens Citisens recht aan de lokale context. De stellingen in de stemhulp laten vooral zien op welke thema’s de partijen van mening verschillen. Juist dan weten inwoners wat er te kiezen valt.

Meer smaken, makkelijker in te vullen
MijnStem nodigt kiezers én partijen uit nuancering aan te brengen in hun antwoord, in plaats van alleen eens of oneens aan te klikken. Bij elk van de stellingen bepaalt de invuller met een slider zijn eigen positie. Door de relatieve afstand tussen de eigen positionering en die van de partijen te meten, ziet de kiezer met welke partijen hij de meeste overeenstemming heeft. Deze methode levert meer inzicht in de verschillen tussen partijen op.

Stemhulp als favoriete informatiebron
De helft van de mensen die gaat stemmen gebruikt volgens Citisens een stemhulp. Bij de groep tot 45 jaar is een stemhulp zelfs veruit de populairste manier om informatie te verzamelen over de verkiezingen. Via nieuwspartner Nu.nl heeft MijnStem een groot bereik. Dat wordt versterkt door het feit dat MijnStem ook voor alle provincies een stemhulp heeft gemaakt. Daarmee profiteren beide verkiezingen optimaal van elkaars bereik.