Circulaire economie draagt in Nederland weinig bij aan voorkomen waterschaarste

Deltares deed het afgelopen jaar in opdracht van ING onderzoek naar zes regio’s; waaronder Nederland. De auteurs keken naar de effecten van kleinere watercycli, zoals het hergebruik van rwzi-effluent, herinfiltratie van grondwater en het gebruik van regenwater in de regio’s.  Die zijn geselecteerd op hun verschillende achtergronden en op de mate van waterschaarste. 

Terugwinnen grondstoffen

In Californië en Noord-India is de waterschaarste van de zes regio’s het hoogst. In Nederland spitst de waterschaarste zich toe op de hoge zandgronden in Brabant en Limburg. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dan ook dat de potentie van de circulaire economie in Nederland in vergelijking tot landen met waterschaarste niet in waterbesparing ligt, maar veel meer in het terugwinnen van grondstoffen. Dat is echter nog niet in de modellen voor de studie opgenomen, stelt Gerben Hieminga, econoom van ING.  
De auteurs becijferen dat 80 procent van het Nederlandse watergebruik voorkomt uit de geografische eigenschappen van ons land. Het meeste water is nodig om bijvoorbeeld het rivierensysteem door te spoelen of voor het waterpeilbeheer in het unieke polderlandschap. 

Geen watertekorten

Slechts 20 procent van het waterverbruik is toe te schrijven aan de landbouw, industrie en huishoudens. ING en Deltares gaan er verder vanuit dat er tot 2050 geen grote zoetwatertekorten in Nederland op zullen treden. Tegelijkertijd zijn er wel diverse mogelijkheden om water te besparen, stellen de auteurs. Zo kan de landbouwsector het waterverbruik reduceren door meer gebruik te maken van nieuwe technieken, zoals het koppelen van  geodata aan irrigatiemethoden en het gebruik van brak water om zout resistente gewassen te telen. Ook bij de huishoudens valt nog veel winst te behalen met technische oplossingen, zoals waterbesparende douches en apparaten. De totale potentiële besparing voor Nederland is berekend op 6 miljoen kubieke meter per jaar op een totale watervraag van 3,7 miljard kubieke meter per jaar. 

Gedragsverandering

De auteurs pleiten verder voor een gedragsverandering bij alle partijen om meer water te besparen. De prijs is volgens de ING econoom echter zo laag dat het nog een hele klus zal zijn. Dat geldt ook voor bedrijven die business cases vaak niet rond krijgen omdat water te goedkoop is. De economische prikkel om water te besparen is volgens Hieminga nog te laag. Bovendien heeft niet iedereen de interne motivatie om minder water te gebruiken. 

Lees hier het rapport.