Circulair met fosfaat

Wat moet er gebeuren om de fosfaatkringloop te sluiten? Dit symposium zoomt in op de mogelijkheden van gemeenten en waterschappen om fosfaat terug te brengen in de voedselketen. Hoe kan er meer fosfaat worden teruggewonnen uit ons rioolwater? Kan de gescheiden inzameling van groente- en fruitafval worden verbeterd, met name in dichtbevolkte stadswijken? Kunnen regionale ‘hubs’ voor bioraffinage ertoe bijdragen dat we de organische reststromen van bedrijven zo hoogwaardig mogelijk recyclen?

Voorafgaand aan het symposium is er de mogelijkheid om de energie- en grondstoffenfabriek Omzetpunt Amersfoort te bezoeken, waar uit afvalwater kunstmest wordt gemaakt.