Christine Wijshake wordt per 1 maart directeur Bestuur en Marre Walter wordt vanaf die datum directeur Beheer van de kersverse Beheerautoriteit Waddenzee. Deze organisatie zorgen voor samenhangend beheer van de Waddenzee op het gebied van natuur-, vis- en waterbeheer. De directeuren gaan leiding geven aan een compacte eenheid die gevestigd is in Leeuwarden.

Christine Wijshake is sinds 2007 eigenaar van Gewoon Wijs. Een bureau voor interim-management en coaching. Vanuit haar eigen bedrijf heeft Christine vele projecten geleid en organisaties begeleid. Zij was tot 1 januari 2020 betrokken als projectleider bij het samenwerkingsverband ‘Natuer mei de Mienskip’ in Fryslân. Marre Walter is sinds 2012 mede-eigenaar van veranderpartners B.V. Een bureau voor interim-management, organisatieadvies en coaching. Vanuit haar eigen bedrijf heeft Marre diverse projecten begeleid. Zij was tot 1 januari waarnemend directeur van het Waddenfonds.

Beheerplan

De Beheerautoriteit Waddenzee is door de ministers van LNV en IenW samen met de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen opgericht. Zij zijn ook de opdrachtgevers van de twee directeuren. Samen met de beheerders wordt een integraal beheerplan opgesteld en uitgevoerd.