Christenunie: Trots op waterschappen

Het is goed dat de OESO kritisch is en waarschuwt voor zelfgenoegzaamheid. Toch ben ik ronduit trots op onze waterschappen. Het is de oudste bestuurslaag van ons land, met een belangrijke taak. De hele wereld komt hier kijken hoe wij het watermanagement georganiseerd hebben. Het is onvoorstelbaar dat steeds weer de discussie wordt gevoerd over het onderbrengen van taken van waterschappen bij provincies. Ik ben blij dat minister Schultz naar aanleiding van het OESO rapport inmiddels ook van mening is dat de waterschappen zelfstandig moeten blijven.
Nederland is een deltagebied en daarom vind ik het vanzelfsprekend dat in Nederland waterveiligheid belangrijker is dan in andere landen. De Deltacommissaris, met het Deltaprogramma, doet hierin goed werk. Dat neemt niet weg dat waterkwaliteit ook belangrijk is. Ik ben blij dat minister Schultz vorig jaar extra geld beschikbaar heeft gesteld voor verbetering van de waterkwaliteit (100 mln). Dat geld is er echter alleen voor de periode tot 2018 terwijl de nieuwe stroomgebiedbeheerplannen tot 2021 lopen.
De ChristenUnie wil ook meer aandacht voor het verminderen van de hoeveelheid medicijnresten in afvalwater. Ik heb hierover een rondetafel georganiseerd. De overheid moet hier de regie pakken en alle partijen – van medicijnfabrikanten tot rioolwaterzuivering – bij elkaar brengen om samen oplossingsrichtingen in kaart brengen. Een ander onderwerp dat wat mij betreft veel meer aandacht verdient is verzilting. De landbouw merkt daar nu al de gevolgen van.
<br />
Christenunie, Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid