Chinese waterexperts bezoeken rioolwaterzuiveringen Brabant

Tijdens bezoeken aan enkele rioolwaterzuiveringen van waterschap Brabantse Delta komen innovaties op het gebied van verduurzaming aan bod. Op de rioolwaterzuivering Bath krijgt de delegatie toelichting op duurzame vergisting en bioplastic uit rioolslib. In samenwerking met de gemeente Breda wordt uitleg gegeven over het ‘Groene Warmtestation’ in de woonwijk Haagse Beemden. Daar wordt elektriciteit uit biogas opgewekt en de vrijkomende restwarmte geleverd aan het stadswarmtenet. Ook in Breda staat een bezoek aan water-in-de-stad project Waterakkers op het programma. Een innovatief systeem om regenwater te zuiveren en te infiltreren in de nabijgelegen Lage Vuchtpolder om verdroging tegen te gaan. Verder worden andere Nederlandse innovaties onder de aandacht gebracht, zoals het pharmafilter voor de behandeling van verschillende afvalwaterstromen uit zieken- en verpleeghuizen.

Realisatiekracht
Carla Moonen, dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta: “Met de organisatie van deze studiereis levert het waterschap als intermediair een bijdrage aan de internationale handel op het gebied van waterbeheer en watertechnologie. De kennisuitwisseling draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het (water-)milieu in de provincie Jiangsu en daarmee aan een betere leefomgeving in deze dichtbevolkte regio. Tegelijkertijd levert het ons inzichten op over de realisatiekracht van de Chinezen. De nieuwe rioolwaterzuiveringen in Jiangsu zijn in relatief korte tijd  gerealiseerd en de kwaliteit van het gezuiverde water is minstens zo goed als in Nederland.”

Ervaringen uitwisselen
De Chinese delegatie wil met de studiereis ervaringen uitwisselen en kennis opdoen van de Nederlandse integrale aanpak van het ketenbeheer en die gebruiken voor risicogestuurd beheer en onderhoud en verduurzaming van de relatief jonge rioolwaterzuiveringen in de provincie Jiangsu.
De provincie Jiangsu ligt in het oosten van China en telt 88 miljoen inwoners. Het ‘Department of Housing and Urban-Rural Development of Jiangsu Province’ leidt de delegatie. Dit departement houdt toezicht op ruim 550 rioolwaterzuiveringen waarvan een groot deel de laatste tien jaar is aangelegd. De steden in Jiangsu voeren het daadwerkelijke beheer en onderhoud van die installaties uit. Experts uit verschillende grote steden nemen daarom deel aan deze studiereis, waaronder Nanjing (8 miljoen inwoners), Yangzhou (4,5 miljoen inwoners) en Suzhou (10 miljoen inwoners). Ook reist een afvaardiging van de drinkwatersector af naar Nederland, waardoor de hele waterketen is vertegenwoordigd.

Bedrijven
Tijdens de studiereis is er ook gelegenheid om contacten te leggen met Nederlandse bedrijven die actief zijn op het gebied van advisering, opleidingen en innovatieve watertechnologie. De provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij participeren daarom in het programma van de studiereis. Er bestaat al langere tijd een samenwerkingsverband tussen de Chinese provincie Jiangsu en de provincie Noord-Brabant, gericht op bevordering van handel en culturele uitwisseling. Het waterschap neemt deel aan deze samenwerking. Deze studiereis is een volgende stap in deze meerjarige samenwerking.

De Chinese delegatie in de tuin van het Hof van Bouvigne, het kantoor van waterschap Brabantse Delta in Breda, met in het midden Carla Moonen, dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta. Rechts naast haar de delegatieleider, de heer Song Ruya, Deputy Director-General of Department of Housing and Urban-Rural Construction of Jiangsu Province.