Chemours wil proefinstallatie om emissie FRD-902 terug te dringen

Chemiebedrijf Chemours, een afsplitsing van DuPont, maakt sinds een paar jaar bij de productie van de populaire kunststof teflon gebruik van een polyermisatiehulpstof, ook wel GenX genaamd. Dit heeft tot grote onrust bij omwonenden geleid, bleek vorige week woensdag nog eens bij een informatiebijeenkomst in Dordrecht. Chemours laat in een persverklaring weten zich bewust te zijn van de zorgen en de vragen en meldt dat er sinds 2013 enorme stappen zijn gezet in het verder reduceren van de emissie van GenX. 

Geen risico

Het RIVM concludeert in een rapport dat de uitstoot van de drie stoffen waarvan GenX is gemaakt naar verwachting geen risico oplevert voor de gezondheid van omwonenden. Hierbij gaat het om FRD-903, FRD-902 en E1. Uit onderzoeken blijkt dat FRD-902 sterk oplosbaar is in water. Dit betekent dat de stof moeilijker uit (drink) water te filteren is en mogelijk een risico kan vormen. E1 is juist slecht oplosbaar in water.
Een definitieve conclusie kan volgens het RIVM op basis van beschikbare informatie op dit moment niet getrokken worden. De provincie Zuid-Holland nam het zekere voor het onzekere en heeft de milieuvergunning aangescherpt, waardoor het bedrijf geen 6.400 maar 2.035 kilo FRD-902 mag lozen. 

Proefinstallatie

Chemours onderzoekt nu de haalbaarheid om een grootschalige proefinstallatie, met een koolstof bed- filter, in bedrijf te kunnen stellen. Zo verwacht het bedrijf de emissie nog verder terug brengen. Chemours is van plan in de zomer de proefinstallatie operationeel te hebben. Resultaten uit het werken met de proefinstallatie zijn dan eind van dit jaar beschikbaar. Deze proefresultaten zal Chemours gebruiken in de aanvraag tot herziening van de huidige vergunning die gepland staat voor het eerste kwartaal van 2018. 

Drinkwater veilig

Drinkwaterbedrijf Oasen benadrukt dat de lozing van GenX momenteel geen invloed heeft op de kwaliteit van het drinkwater. Oasen vindt nergens GenX boven de het veilig en zeer strenge norm, dus vanuit het perspectief van volksgezondheid is er geen risico met het kraanwater. Oasen wil dat dit ook zo blijft. Als de lozing van Chemours doorgaat, is Oasen genoodzaakt om in de toekomst extra zuiveringsstappen bij te bouwen. Dat kost volgens het drinkwaterbedrijf miljoenen en deze rekening mag niet op het bordje van de klanten terechtkomen. Daarom ondersteunt Oasen de beweging van de overheid om de vergunning van Chemours af te bouwen..