Cees Zoon geïnstalleerd als nieuwe bestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Cees Zoon is 28 juni door dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman geïnstalleerd als nieuw lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Hij volgt in de fractie Water Natuurlijk Albert Smit op die onlangs werd benoemd tot wethouder van de gemeente Assen. Zoon is parttime docent bij Van Hall Larenstein in Velp. Daar begeleidt hij landschapsontwerpers bij het afstuderen. Daarnaast is hij eigenaar van Zoon Ecologie, een klein bureau voor zaken in de groene buitenruimte, zoals het beheren van natuur. Vanaf maart 2021 is hij actief als fractievolger van Water Natuurlijk.