CE Delft: MID MIX-slibverwerking met aanvullende CO2 mineralisatie milieukundig hoogwaardiger dan slibverbranding

Laatste generatie MID MIX installatie
Laatste generatie MID MIX installatie (foto: VSGM).

Eén van de vier routes van de MID MIX slibverwerkingstechnologie van VSGM is milieukundig hoogwaardiger dan slibverbranding. Dat stelt CE Delft in een recent verschenen mLCA-studie uitgevoerd in opdracht van GMB. Het Belgische bedrijf Carmeuse garandeert bovendien de volledige afname van de stof Neutral die bij het proces ontstaat en CO2 vastlegt. De volgende logische stap is een full scale continue test in de praktijk op rwzi slib om de goede werking aan te tonen, stelt Martin Wilschut, manager technologie en ontwikkeling, bij GMB.

VSGM (van slib grondstof maken) introduceerde in 2018 in Nederland het in Kroatië ontwikkelde slibverwerkingsproces MID MIX. Met calciumoxide (ongebluste kalk) wordt middels een gecontroleerde reactie in het systeem slib ontwaterd en alle vaste stoffen in het slib op moleculair niveau ingekapseld. Aan het einde van het proces blijft een wit poederachtig materiaal over: Neutral.

Dit artikel is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees

Schrijf je nu gratis in om toegang te krijgen tot PREMIUM artikelen. Alleen je emailadres is voldoende. Je kunt dan alle PREMIUM artikelen gratis lezen tot 1-1-2023. Het abonnement eindigt dan automatisch. Je zit nergens aan vast. Meer informatie over WaterForum PREMIUM lees je hier.
Wij gebruiken uw emailadres alleen om u toegang te geven tot PREMIUM artikelen

Sinds de introductie heeft VSGM zeer diverse soorten slib verwerkt op de Attero- locatie in Wilp. Deze test/demo-installatie verwerkte gemiddeld drie ton slib per uur. Er waren nog wel enkele vraagtekens met betrekking tot de technologie. Het ging met name over de toepasbaarheid en afnamegaranties van het eindproduct Neutral in de bouw. En ook over de vergunbaarheid van de technologie in relatie tot het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) Het MID MIX-systeem kenmerkt zich volgens Mladen Filipan van VSGM door een zeer laag energieverbruik, minimale CO2-emissies, geen NOx emissie en een goede kostenefficiëntie.

Onderzoek naar vergunbaarheid

Martin Wilschut, manager technologie en ontwikkeling bij GMB, kan de kostenefficiëntie nog niet onderschrijven. Hij legt uit dat CE Delft in opdracht van GMB en in samenwerking met VSGM en Stibbe Advocaten onderzoek heeft gedaan naar onder meer de vergunbaarheid van de Mid Mix technologie in Nederland. “GMB was benieuwd naar deze technologie. We hoorden er veel mensen over spreken, maar niemand kon ons echt de werking, de milieu impact en het prijskaartje uitleggen”, zegt Wilschut. GMB staat volgens hem voorop om deze techniek te omarmen als verwerking van slib zo mogelijk efficiënter en duurzamer kan plaatsvinden. “Maar we willen wel bij de feiten blijven.”

Vier routes onderzocht

Er zijn vier verschillende routes onderzocht, waarvan er twee vergunbaar zouden moeten zijn. Zo scoort route 3, MID MIX met daaropvolgend dehydrateren, mogelijk gelijkwaardig aan slibverbranding. “De voorwaarde is wel dat alle benodigde energie ter plaatse groen moet worden opgewekt. Hiervoor zijn investeringen in groene energieopwekking nodig, dus geen groene energie van elders inkopen.”

Nog niet full scale toegepast

Wilschut wijst erop dat deze dehydratie-techniek onder deze condities nog niet full scale is toegepast. Route 4, MID MIX met daaropvolgend CO2 vastleggen in Neutral, scoort beter dan slibverbranding. Naar de full-scale toepassing van deze route vindt onderzoek plaats. Het grootste verschil met de slibverbranding is dat deze vierde route voldoet aan de verplichting om de CO₂-uitstoot (of opgevangen CO2) langdurig op te slaan in Neutral. Per ton Neutral kunnen enkele honderden kilo’s CO₂ langdurig vastgelegd worden.

Ondersteuning MID MIX gebruikers

Het Belgische bedrijf Carmeuse is gespecialiseerd in de winning van kalksteen en de verwerking daarvan tot steen, kalk en kalkderivaten voor uiteenlopende industriële doeleinden. Als onderdeel van de samenwerking met VSGM levert Carmeuse een volledig kant en klare ’CO₂ BOX’ en ondersteunen zij MID MIX-gebruikers met dit proces. Carmeuse garandeert tevens 100 procent afname van de geproduceerde Neutral en het kalksteenmeel.

Vergunbaarheid van de MID MIX-technologie

Door deze unieke en lage milieuscore zijn alle belemmeringen voor het vergunnen van een MID MIX-installatie dan ook verleden tijd, stelt Filipan. De MID MIX-slibverwerkingstechnologie is immers in zijn ogen een veel duurzamere oplossing dan slibverbranding. Ook het feit dat waterschappen steeds meer biogas willen produceren om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen, speelt VSGM in de kaart. De slibkoek die overblijft en die geen methaan meer bevat is bijzonder geschikt voor de productie van Neutral.

Grootschalige introductie

De resultaten uit praktijkproeven met slib van diverse waterschappen in de proefinstallatie in Wilp zijn veelbelovend. Dit in combinatie met de positieve resultaten uit de mLCA-studie van CE Delft brengen een grootschalige introductie van de technologie in Nederland een stuk dichterbij, stelt Filipan. Volledige circulariteit, geen rest- (afval)stromen, geen NOx, alsmede langdurige opslag van elders geëmitteerde CO2 zijn volgens Filipan onderdeel van een complete propositie. Bij de productie van noodzakelijk ongebluste kalk komt heel veel fossiele CO2 vrij. Dit wordt bijna compleet gecompenseerd door het in Neutral weer CO2 vast te leggen. Toepassing van eindmateriaal (hybride/synthetische kalksteenmeel) als cement vervanger brengt uiteindelijke unieke milieu score tot stand.