CDA draagt Marten Speerstra voor als lid algemeen bestuur Wetterskip Fryslân

CDA draagt Marten Speerstra voor als lid algemeen bestuur Wetterskip Fryslân

De fractie van het CDA draagt Marten Speerstra uit Lemmer voor als lid van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur beslist in zijn vergadering van 18 november 2014 over de voordracht. Speerstra is oud-docent biologie en was eerder onder meer bestuurlijk actief als lid van het dagelijks bestuur van voormalig waterschap Boarn en Klif en als raadslid bij de voormalige gemeente Lemsterland.
Marten Speerstra is de opvolger van algemeen bestuurslid Piet Kuipers. Speerstra zal namens het CDA plaatsnemen in de commissie Watersysteembeheer en Financiën. De fractie wordt verder gevormd door fractievoorzitter Paula van der Burg uit Sloten en Pieter van der Zaag uit Drachten. Daarnaast heeft het CDA een vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur: Bé de Winter uit Sint Johannesga.