CDA: Bezorgd over aantal wateringenieurs

Een ander punt van zorg van de OESO is of er wel voldoende wateringenieurs zijn en blijven.Het CDA deelt deze zorg en heeft dit ook al in debatten in de Kamer aangegeven. Het lijkt er onderhand op dat er meer ecologen zijn dan echte ingenieurs die verstand van zaken hebben op het gebied van water.

Het OESO- rapport betekent niet dat we achter over kunnen gaan leunen.Er moet hard gewerkt blijven worden aan draagvlak onder onze burgers. Verder komen er ook belangrijke Deltabeslissingen aan. We zouden weer eens fundamenteel moeten gaan nadenken over de voor-/nadelen van bouwen woonwijken in het westen. Waarom bijvoorbeeld wel willen bouwen in het groene hart en niet verderop in het oosten? Daar zien wij namelijk steeds meer krimp ontstaan. Ook rond de kostentoerekening en de waterkwaliteit zal nog discussie ontstaan, schat ik in.
CDA, Jaco Geurts, Tweede Kamerlid