woensdag, mei 31, 2023

Nationaal Water Symposium: prikkel voor waterbesparingsprojecten industriële bedrijven ontbreekt

Industriële bedrijven maken zich steeds meer zorgen over de gevolgen van lokale watertekorten voor hun bedrijfsvoering. De grote waterverbruikers hebben het risico op hun...
nieuwbouw in polders

Kamer neemt stelling in vraagstuk nieuwbouw in polders

De Tweede Kamer wil snel meer duidelijkheid over de invulling van het beginsel ‘water en bodem sturend’ en een kader voor nieuwbouw in polders....
Waterinfodag

Waterinfodag: vertaal extreme neerslag sneller naar waterbeheer

Gemeenten en waterschappen hebben behoefte aan accuratere voorspellingen voor extreme buien, om daarop met rioolbeheer en waterbeheer te kunnen anticiperen. Dat bleek op de...
computer

Computer voorspelt vervuiling distributienetwerk drinkwater in nabije toekomst

0
De waterkwaliteit van drinkwater sneller en effectiever monitoren door de computer de kwaliteit van een watermonster te laten voorspellen: dat is de toekomst volgens...

Versnelling klimaatverandering vraagt om vernieuwing aanpak rivierdelta’s

De dreigende versnelling van de klimaatverandering zet extra druk op de herinrichting van kwetsbare rivierdelta’s. De bestuurlijke processen gaan langzaam en zijn gericht op...
reageerbuizen

Onderzoek: waterschappen nauwelijks zicht op emissies 1.700 zeer zorgwekkende stoffen

Waterschappen hebben net als de rest van Nederland nauwelijks zicht op de emissies van 1.700 zeer zorgwekkende stoffen in het oppervlaktewater. Bovendien is onduidelijk...
Dialoogtafels

Dialoogtafels: hoe kunnen we een drinkwatercrisis voorkomen?

De kopzorgen in de drinkwatersector nemen toe: waterbedrijven waarschuwen dat de leveringszekerheid op termijn gevaar loopt. Vewin organiseerde drie dialoogtafels die duidelijk maakten dat...
Eerste Kamer

Bedrijfsleven wil via Eerste Kamer de geborgde zetels terug

Drie belangenorganisaties van het bedrijfsleven hebben hun hoop gevestigd op de Eerste Kamer, nu de Tweede Kamer heeft besloten geborgde zetels in waterschapsbesturen af...
toekomstige drinkwaterwinning

Gelderland wijst elf gebieden aan voor toekomstige drinkwaterwinning

De provincie Gelderland heeft elf gebieden aangewezen die Vitens in de toekomst kan inrichten voor drinkwaterwinning. Onder de meeste gebieden ligt een kleilaag, zodat...
zuivering

Experimenteerfaciliteit voor zuivering echt rioolwater voorziet in behoefte

Het Water Test Network faciliteert op rwzi Apeldoorn MKB-bedrijven die daar naar harte lust kunnen experimenteren met de behandeling van echt afvalwater. Vijf bedrijven...
Refresco wint hoger beroep

Refresco wint hoger beroep voor meer grondwateronttrekking

Frisdrankbedrijf Refresco in Maarheeze mag van de Raad van State jaarlijks tot 750.000 m3 grondwater onttrekken uit diepe en ondiepe bronnen. Dat is 250.000...
hoogwater-maas

Weinig goeds te verwachten van dijken en tunnels langs Geul

Hogere dijken en een hoogwatertunnel in Valkenburg zijn beiden opties om een extreem hoge afvoer op de Geul op te kunnen vangen, maar het...