dinsdag, december 6, 2022
omikron

PREMIUM: Vroegsignalering rioolwater lijkt niet te werken bij omikronvariant

0
Op het coronadashboard van de rijksoverheid worden rioolwatermetingen van coronavirusdeeltjes steevast onder het kopje ‘vroege signalen’ geplaatst, maar de bijbehorende grafieken lijken een ander...

PREMIUM: Algemene Rekenkamer: drinkwaterbronnen beter beschermen bij boren naar aardwarmte

0
De rijksoverheid beschermt de drinkwatervoorraden niet afdoende tegen de risico’s van boringen voor toepassingen van geothermische energie. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het...

Onderzoek Hoogwaterboerderij: waterinfiltratie veenweiden heeft tijd nodig

Het verhogen van de grondwaterstand naar -20 cm op alle percelen van de Hoogwaterboerderij van KTC Zegveld lukt niet zomaar. De verwachting is dat...

Vitens betrokken bij project om drinkwater uit regenwater te maken

Na een afgestemd meetprogramma met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal Vitens de controle uitvoeren in een project om drinkwater uit regenwater te...

PREMIUM: Internationale Rijncommissie geeft geen toegang tot lozingsvergunningen

0
Het voorstel van RIWA-Rijn om in het centraal documentatiesysteem van de internationale Rijncommissie (ICBR) een digitaal vergunningendossier beschikbaar te stellen, is afgewezen. Onlangs liet...

PREMIUM: RIVM pleit voor verlagen drinkwaternorm PFAS

0
Nederlanders krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierdoor...

PREMIUM: Gemeenteraad Zuidplas stemt in met nieuw dorp op – 6 m NAP

De gemeenteraad Zuidplas heeft ingestemd met een masterplan voor de bouw van een nieuw dorp in de Zuidplaspolder tussen Rotterdam en Gouda. Het dorp...

PREMIUM: Microsoft wil servers datacenter Agriport met gezuiverd regenwater koelen

Microsoft wil de servers in het datacenter op bedrijvenpark Agriport in de Wieringermeer bij temperaturen boven de 25 graden Celsius koelen met gezuiverd regenwater...