zondag, maart 26, 2023
aquathermie

Onderzoek naar veelbelovende aquathermie en effect op ecologie in volle gang

0
Waterbeheerders willen graag duurzaam warmte terugwinnen uit oppervlaktewater. Deze aquathermie, het terugwinnen van warmte uit afvalwater, drinkwater en oppervlaktewater, heeft een enorme potentie. De...
TGG-grond

TGG-grond in zeedijk mag van gemeente Hulst blijven liggen

0
Het bestuur van de gemeente Hulst heeft Rijkswaterstaat laten weten in te stemmen met het voornemen om de Thermisch Gereinigde-Grond (TGG) in de zeedijk...
big bags langs de Maas bij Wessem

Hoogwateraanpak Limburg gaat zich richten op verminderen van overstromingsschade

0
Bij langdurige extreme regenval is het onmogelijk om overstromingen in de Limburgse beekdalen te voorkomen. Daarom zullen beschermende maatregelen in de toekomst steeds vaker...

Oasen en Evides stappen naar rechter om verbod lozing PFAS Chemours af te dwingen

Drinkwaterbedrijven Oasen en Evides hebben in december een beroepschrift bij de rechtbank ingediend. Ze willen op ‘nader aan te voeren juridische gronden’ onder andere...

Gevraagd: verse waterprofessionals

Krappe arbeidsmarkt treft watersector over volle breedte Ook de watersector ontkomt niet aan het bij na structurele probleem van personeelsschaarste. Het aantal vacatures stij gt...

‘Politiek leiderschap nodig voor transitie naar duurzaam watersysteem’

0
Als het om waterkwaliteit gaat, is Nederland echt niet het braafste jongetje van de klas. In tegendeel. ‘We moeten erkennen dat de kwaliteit van...
koelwaterbehandeling

Chemicaliënvrije koelwaterbehandeling is utopie

0
Koelwaterbehandeling kan met minder chemicaliën, maar niet zonder. Dat bleek op de ENVAQUA Techtalk over Duurzaam Koelwatergebruik, waar een gelijknamige handreiking werd gepresenteerd. Het...
Duurzame kleiwinning

Duurzame kleiwinning en dijkversterking vormen geen vanzelfsprekend huwelijk

Duurzame kleiwinning en dijkversterking vormen geen vanzelfsprekend huwelijk - Honderden kilometers rivierdijk krijgen de komende jaren een nieuwe kleilaag. Het adagium is: gebruik gebiedseigen...

Adema stelt landbouw boven waterkwaliteit met uitstel bufferstroken

Akkerbouwers, veehouders met grasland en telers zullen pas op 1 januari 2024 verplicht worden om een bufferstrook in acht te nemen langs een watergang....

‘Gevoel van urgentie voor laagwaardige drinkwaterbesparing aanwezig bij industrie’

0
Het kabinet kondigde met de Kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ aan ook het drinkwatergebruik te willen verminderen, vooral bij laagwaardige toepassingen. Voor zakelijke grootverbruikers...
golfenergie

Golven leveren 24/7 groene energie

0
Golfenergie is een nog weinig gebruikte groene energiebron, terwijl ze er bijna altijd zijn, dag en nacht, vier seizoenen lang. Energie oogsten kan met...
PFAS-lozing

Waterautoriteiten kunnen PFAS-lozing door SABIC op Westerschelde niet tegenhouden

SABIC in Bergen op Zoom loost jaarlijks via een persleiding die uitkomt op de rioolwaterleiding van Brabantse Delta zo’n 50 kilo PFBS in de...