woensdag, mei 31, 2023

PREMIUM: ‘Nederlandse legionellabeheersing kan en moet beter’

0
De bron van de legionella-uitbraak in Schijndel van eind 2021 is onbekend gebleven. Volgens experts heeft het kabinet echter steken laten vallen door de...

PREMIUM: FreshMan moet zoetwatervoorraad Dunea vergroten

0
Dunea is gestart met het oppompen van brak grondwater uit de zoetwaterbel onder de Scheveningse duinen. De FreshMan-pilot moet duidelijk maken of hiermee de...

Goedkoop drinkwater fnuikend voor businesscase waterbesparingsprojecten SABIC

SABIC in Bergen op Zoom liet de afgelopen jaren veel onderzoek doen naar waterbesparing. De vijf grootste kansen bracht het chemiebedrijf in beeld, maar...

PREMIUM: Proef: een vloeiveld in de Achterhoek tegen droogte

0
De komende zes weken druppelt bij wijze van proef overtollig regenwater via geperforeerde buizen in vijf hoog gelegen percelen Achterhoeks grasland in ‘t Klooster,...
waterveiligheid

PREMIUM: Gevoel van regie ontbrak bij functionarissen hoogwaterramp

0
In navolging van de evaluatie van het Waterschap Limburg, volgt nu ook de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) met een evaluatie. Het Instituut voor Veiligheids- en...
waterijzer

PREMIUM: Lage milieu-impact door hergebruik waterijzer als vlokmiddel

0
KWR heeft, samen met Evides Waterbedrijf en AquaMinerals, onderzocht wat de milieu-impact is van met zuur geëxtraheerd waterijzer uit drinkwaterproductie, dat opnieuw als vlokmiddel...

PREMIUM: Waterschap Limburg overvraagd over exacte voorspellingen hoogwater

0
Tijdens het hoogwater in juli is het Waterschap Limburg overvraagd geweest naar voorspellingen van de te verwachten waterpeilen. Dat blijkt uit een gedetailleerde reconstructie...
omikron

PREMIUM: Vroegsignalering rioolwater lijkt niet te werken bij omikronvariant

0
Op het coronadashboard van de rijksoverheid worden rioolwatermetingen van coronavirusdeeltjes steevast onder het kopje ‘vroege signalen’ geplaatst, maar de bijbehorende grafieken lijken een ander...

PREMIUM: Algemene Rekenkamer: drinkwaterbronnen beter beschermen bij boren naar aardwarmte

0
De rijksoverheid beschermt de drinkwatervoorraden niet afdoende tegen de risico’s van boringen voor toepassingen van geothermische energie. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het...

Onderzoek Hoogwaterboerderij: waterinfiltratie veenweiden heeft tijd nodig

Het verhogen van de grondwaterstand naar -20 cm op alle percelen van de Hoogwaterboerderij van KTC Zegveld lukt niet zomaar. De verwachting is dat...

Vitens betrokken bij project om drinkwater uit regenwater te maken

Na een afgestemd meetprogramma met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal Vitens de controle uitvoeren in een project om drinkwater uit regenwater te...

PREMIUM: Internationale Rijncommissie geeft geen toegang tot lozingsvergunningen

0
Het voorstel van RIWA-Rijn om in het centraal documentatiesysteem van de internationale Rijncommissie (ICBR) een digitaal vergunningendossier beschikbaar te stellen, is afgewezen. Onlangs liet...