maandag, juli 4, 2022

Dirk Bruins beëdigd als bestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dirk Bruins is beëdigd als lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij is de opvolger van Henk Lammers, die het waterschapsbestuur heeft verlaten, omdat hij wethouder is geworden in Tynaarlo. 

Rob Mooren wordt directeur Global Solutions bij Arcadis

0

Advies- en Ingenieursbureau Arcadis heeft Rob Mooren per 1 maart benoemd tot directeur Global Solutions. In deze rol is hij wereldwijd verantwoordelijk voor de inzet van expertise bij klimaatadaptatieve projecten, zoals bijvoorbeeld in New York, Myanmar en Polen.

Wilma Mansveld en Erwin Dirkse in Raad van Toezicht Water Alliance

0

Wilma Mansveld is op 23 februari officieel benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Water Alliance. Zij volgt John Jorritsma op die vorig jaar burgemeester werd in Eindhoven. Als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven is Erwin Dirkse, directeur-eigenaar van DMT, toegetreden tot de Raad van Toezicht.
 

Stephan van der Biezen nieuwe directeur Witteveen+Bos

0

Stephan van der Biezen is door de directie van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos voordragen als nieuwe directeur van Witteveen+Bos. Hij volgt Henk Nieboer op, die sinds 12 april 2006 lid is van de directie. De benoeming vindt plaats tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 5 april 2017.
 

Directeur Wolter Odding vertrekt bij Vitens

0

Directeur Wolter Odding (53) verlaat Vitens en treedt 1 april in dienst bij Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) als lid Raad van Bestuur. Odding vervuklt het directieschap met Lieve Declerq. Het is nog niet bekend wie Odding opvolgt. 

Michèle Blom volgt Jan Hendrik Dronkers op als directeur-generaal Rijkswaterstaat

0

Michèle Blom volgt op 15 mei 2017 Hendrik Jan Dronkers op als directeur-gneraal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Ingrid de Bondt voorgedragen als nieuwe dijkgraaf waterschap Hollandse Delta

0

Ingrid de Bondt is door de vertrouwenscommissie van waterschap Hollandse Delta aanbevolen als opvolger van dijkgraaf Jan Geluk. Hij was 12 jaar dijkgraaf en kondigde vorig jaar zijn vertrek per 1 juli 2017 aan om met pensioen te gaan. 

Steg Snelder nieuwe jeudgdijkgraaf

0

Op 3 februari is Steg Snelders, de jeugdbestuurder van waterschap Brabantse Delta, verkozen tot de nieuwe jeugddijkgraaf. Hij wordt op 8 maart officieel geïnstalleerd als opvolger van  Johannes van de Poel.

John Koster nieuw lid Raad van Commissarissen bij drinkwaterbedrijf Oasen

0

Professor dr. John Koster is per 1 januari 2017 lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van drinkwaterbedrijf Oasen. De Raad van Commissarissen van Oasen telt vijf leden die, naast voorzitter Aleid Wolfsen, bestaat uit Cis Marring, Hans van Dijk en Margreet Rookmaker.

Dano Roelvink krijgt Amerikaanse prijs voor kustontwikkeling

0


Professor Dano Roelvink van UNESCO-IHE en Deltares heeft van het Amerikaanse instituut voor Kust, Oceanen en Havens en Rivieren de internationale Coastal Engineering Award 2017 gekregen.
 

Henk Weijers nieuwe programmamanager POV Piping

0

Henk Weijers, werkzaam als projectmanager bij het hoogheemraadschap Rijnland, is de nieuwe programmamanger POV Piping. Hij  heeft eind 2016  het stokje overgenomen van Chris Griffioen.

Wim Kuijken herbenoemd als Deltacommissaris

0

Wim Kuijken is op voorstel van minister Schultz herbenoemd als Deltacommissaris. De herbenoeming gaat in op 1 februari 2017.