Ria Doedel benoemd tot interim-directeur PWN

Ria Doedel, voormalig directeur van het Limburgse waterleidingbedrijf WML, is benoemd tot interim-directeur van het Noord-Hollandse waterbedrijf PWN. Zij neemt per direct de werkzaamheden...

Remko Knol nieuwe directeur Aerzen Nederland

Ing. Remko Knol is benoemd tot chief operating officer (coo) van Aerzen Nederland in Duiven. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Aerzen...

Frank Heezen nieuwe marktgroepdirecteur Water Arcadis

Arcadis heeft Frank Heezen per 1 juli benoemd tot marktgroepdirecteur Water. Teunis Louters volgt hem op als Global Solution Leader Ports. Heezen werkte drie...

Diederik Schuurman aan de slag bij Royal HaskoningDHV

Diederik Schuurman werkt sinds 1 november bij de adviesgroep ‘Industry & International’ van de business line Watertechnologie van Royal HaskoningDHV. Binnen de adviesgroep gaat...

Hein van Stokkom stopt als secretaris-directeur Brabantse Delta

Per 1 oktober 2018 legt secretaris-directeur Hein van Stokkom van waterschap Brabantse Delta zijn functie neer. Hij gaat vanaf die datum met deeltijdpensioen, maar...

Voormalig directeur-generaal Water Bert Keijts overleden

Bert Keijts, voormalig directeur-generaal Rijkswaterstaat en directeur-generaal Water op het ministerie van Verkeer en Waterstaat, is 27 september overleden. Hij was al enige tijd...

Tauw vanaf november onder nieuwe leiding

Per 1 november 2018 draagt Annemieke Nijhof haar functie als ceo van Tauw Group BV over aan Henrike Branderhorst en Ralph van Roessel. Met...

VolkerWessels draagt Frank Verhoeven voor als commissaris

De Raad van Commissarissen van VolkerWessels heeft Frank Verhoeven, oud-bestuurslid van Boskalis, voorgedragen voor de Raad van Commissarissen. Na het overlijden van Dik Wessels...

Piet-Hein Daverveldt voorgedragen als dijkgraaf Delfland

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft besloten om Piet-Hein Daverveldt aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf. Als deze voordracht wordt overgenomen...

Annemieke Nijhof: Voorzitter NWP en boegbeeld Topsector Water & Maritiem

Annemieke Nijhof wordt met ingang van 1 juni 2019 voorzitter van het Netherlands Water Partnership (NWP). Zij volgt Sybe Schaap op, die sinds 2011...

Roald Laperre wordt directeur-generaal Milieu en Internationaal bij IenM

Roald Lapperre wordt directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van ministerie van Infrastructuur en Milieu. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op...

Yolande van der Meulen nieuwe directeur bij Waterschap Rivierenland

Yolande van der Meulen is 11 december door het dagelijks bestuur benoemd als directeur bij Waterschap Rivierenland. Naar verwachting begint zij op 1 februari...