Willem Koerselmanprijs voor tweede maal naar KWR-onderzoekers Emke en De Voogt

KWR-onderzoekers Erik Emke en Pim de Voogt hebben de Willem Koerselmanprijs 2016 gewonnen voor het artikel ‘Spatial differences and temporal changes in illicit drug use in Europe quantified by wastewater analysis’, dat in 2014 is verschenen in het blad Addiction. De KWR-prijs werd dit jaar voor de negende keer uitgereikt.

Kees Jan de Vet voorgedragen als dijkgraaf waterschap Brabantse delta

Kees Jan de Vet is het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta voorgedragen als opvolger van dijkgraaf Carla Moonen die sinds 1 maart aan de slag is als bestuursvoorzitter van het pensioensfonds Zorg en Welzijn.

Directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers verlaat Rijkswaterstaat

Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat, start 1 april 2017 als loco secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In deze nieuwe positie binnen het ministerie richt hij zich onder meer op de herpositionering van ProRail tot een zelfstandig bestuursorgaan. 

Dirk-Siert Schoonman treedt toe tot UvW-bestuur

Dirk-Siert Schoonman, dagelijks bestuurslid van waterschap Vallei en Veluwe, treedt per direct toe tot het bestuur van de Unie van Waterschappen. Dat is op 16 december besloten op de algemene ledenvergadering.

Dano Roelvink krijgt Amerikaanse prijs voor kustontwikkeling


Professor Dano Roelvink van UNESCO-IHE en Deltares heeft van het Amerikaanse instituut voor Kust, Oceanen en Havens en Rivieren de internationale Coastal Engineering Award 2017 gekregen.
 

Dirk Bruins beëdigd als bestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dirk Bruins is beëdigd als lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij is de opvolger van Henk Lammers, die het waterschapsbestuur heeft verlaten, omdat hij wethouder is geworden in Tynaarlo. 

IHE Delft Honorary Fellowship Award voor Janet Hering

Professor Janet Hering krijgt de IHE Delft Honorary Fellowship Award voor haar verdiensten op het gebied van wateronderzoek en milieueducatie ten behoeve van ontwikkelingslanden.

Wetsus-onderzoeker Yang Lei wint Marcel Mulder Award

De Chinese promovendus Yang Lei heeft de Marcel Mulder Award ontvangen. Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht van Wetsus, reikte de prijs...

Wim Kuijken herbenoemd als Deltacommissaris

Wim Kuijken is op voorstel van minister Schultz herbenoemd als Deltacommissaris. De herbenoeming gaat in op 1 februari 2017.
 

Wilma Mansveld en Erwin Dirkse in Raad van Toezicht Water Alliance

Wilma Mansveld is op 23 februari officieel benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Water Alliance. Zij volgt John Jorritsma op die vorig jaar burgemeester werd in Eindhoven. Als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven is Erwin Dirkse, directeur-eigenaar van DMT, toegetreden tot de Raad van Toezicht.
 

Steg Snelder nieuwe jeudgdijkgraaf

Op 3 februari is Steg Snelders, de jeugdbestuurder van waterschap Brabantse Delta, verkozen tot de nieuwe jeugddijkgraaf. Hij wordt op 8 maart officieel geïnstalleerd als opvolger van  Johannes van de Poel.

Caroline Gehrels voorzitter van Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie

De kersverse Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie die minister Wiebes van Economische Zaken heeft ingesteld staat onder voorzitterschap van Caroline Gehrels van adviesbureau Arcadis. De...