Stephan van der Biezen nieuwe directeur Witteveen+Bos

Stephan van der Biezen is door de directie van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos voordragen als nieuwe directeur van Witteveen+Bos. Hij volgt Henk Nieboer op, die sinds 12 april 2006 lid is van de directie. De benoeming vindt plaats tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 5 april 2017.
 

Directeur Wolter Odding vertrekt bij Vitens

Directeur Wolter Odding (53) verlaat Vitens en treedt 1 april in dienst bij Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) als lid Raad van Bestuur. Odding vervuklt het directieschap met Lieve Declerq. Het is nog niet bekend wie Odding opvolgt. 

Michèle Blom volgt Jan Hendrik Dronkers op als directeur-generaal Rijkswaterstaat

Michèle Blom volgt op 15 mei 2017 Hendrik Jan Dronkers op als directeur-gneraal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Ingrid de Bondt voorgedragen als nieuwe dijkgraaf waterschap Hollandse Delta

Ingrid de Bondt is door de vertrouwenscommissie van waterschap Hollandse Delta aanbevolen als opvolger van dijkgraaf Jan Geluk. Hij was 12 jaar dijkgraaf en kondigde vorig jaar zijn vertrek per 1 juli 2017 aan om met pensioen te gaan. 

Steg Snelder nieuwe jeudgdijkgraaf

Op 3 februari is Steg Snelders, de jeugdbestuurder van waterschap Brabantse Delta, verkozen tot de nieuwe jeugddijkgraaf. Hij wordt op 8 maart officieel geïnstalleerd als opvolger van  Johannes van de Poel.

John Koster nieuw lid Raad van Commissarissen bij drinkwaterbedrijf Oasen

Professor dr. John Koster is per 1 januari 2017 lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van drinkwaterbedrijf Oasen. De Raad van Commissarissen van Oasen telt vijf leden die, naast voorzitter Aleid Wolfsen, bestaat uit Cis Marring, Hans van Dijk en Margreet Rookmaker.

Dano Roelvink krijgt Amerikaanse prijs voor kustontwikkeling


Professor Dano Roelvink van UNESCO-IHE en Deltares heeft van het Amerikaanse instituut voor Kust, Oceanen en Havens en Rivieren de internationale Coastal Engineering Award 2017 gekregen.
 

Henk Weijers nieuwe programmamanager POV Piping

Henk Weijers, werkzaam als projectmanager bij het hoogheemraadschap Rijnland, is de nieuwe programmamanger POV Piping. Hij  heeft eind 2016  het stokje overgenomen van Chris Griffioen.

Wim Kuijken herbenoemd als Deltacommissaris

Wim Kuijken is op voorstel van minister Schultz herbenoemd als Deltacommissaris. De herbenoeming gaat in op 1 februari 2017.
 

Martijn Bovée gestart als business develop AquaMinerals

Martijn Bovée is 1 januari 2017 gestart als business developer bij AquaMinerals. Hij doet dit gedurende een dag per week naast zijn werk als business developer bij de door de waterschappen opgerichte Energie- en Grondstoffenfabriek.

René Noppeney verkozen tot Global Water Leader

Het Amerikaanse tijdschrift Water & Waste water International (WWI) heeft René Noppeney van Royal HaskoningDHV verkozen tot winnaar van de Top25 Global Water Leaders. De tweede Nederlander in deze wereld top 25 is Mark van Loosdrecht van de TU Delft. Hij eindigde op de derde plaats.

Cees Meijer van de Unie van Waterschappen met pensioen

Sinds 1 januari is Cees Meijer met pensioen. Meijer was senior communicatie-adviseur bij de Unie van Waterschappen en hoofdredacteur van Het Waterschap. Hij heeft zijn werkzaamheden overgedragen aan zijn collega Judith de Jong.