zaterdag, januari 16, 2021

Antal Zuurman aan de slag bij Rioned

0
Antal Zuurman werkt sinds kort als projectmanager van de Kennisbank Stedelijk Water bij Stichting Rioned. Daarvoor werkte hij bij advies- en ingenieursbureau DHV en...

Matthias Wessling benoemd als lid Raad van Toezicht Universiteit Twente

0
Prof. Matthias Wessling is per 1 december 2020 door de minister van OCW benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit...

Joep Appels gestart als manager Analyser Business Unit Aqualabo

0
Directeur Joep Appels van microLAN in Waalwijk is sinds november 2018 ook manager van de Analyser Business Unit van het Franse bedrijf AQUALABO. De...

Piet Zoon waarnemend dijkgraaf van WDODelta

0
Dijkgraaf Herman Dijk van Waterschap Drents Overijsselse Delta kan zijn taak als dijkgraaf van het waterschap in verband met ziekte tijdelijk niet uitvoeren. Op...

Alex Hekman van Sweco nieuw lid Kernteam Deltatechnologie


Alex Hekman wordt lid van het Kernteam Deltatechnologie van de Topsector Water. Het kernteam wil de exportpositie van Nederland verbeteren door het structureel versterken van Nederlandse kennis en innovatie op het gebied van deltatechnologie. Alex Hekman volgt Frank Goossensen van Arcadis op als vertegenwoordiger van NL ingenieurs.

Evelien van der Kuil tijdelijk directeur Unie van Waterschappen

0
Evelien van der Kuil start 15 oktober als tijdelijk directeur bij de Unie van Waterschappen. Samen met Cathelijn Peters vormt zij de komende maanden...

Vertrekkend dijkgraaf Jan Geluk geridderd

Op 30 juni nam Jan Geluk na een ambtsperiode van twaalf jaar formeel afscheid als dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta. Een dag eerder werd...

Mark van Koningsveld vertegenwoordiger wetenschap Topsector Water & Maritiem

0
Per 1 januari 2020 is Mark van Koningsveld, deeltijdhoogleraar Havens en Scheepvaartwegen aan de TU Delft, benoemd tot vertegenwoordiger wetenschap van Topsector Water &...

Yolande van der Meulen nieuwe directeur bij Waterschap Rivierenland

0
Yolande van der Meulen is 11 december door het dagelijks bestuur benoemd als directeur bij Waterschap Rivierenland. Naar verwachting begint zij op 1 februari...

Loet Rosenthal manager Waterkwaliteit en Gezondheid bij KWR

Ir. Loet Rosenthal heeft 1 mei Idsart Dijkstra opgevolgd als manager van de kennisgroep Waterkwaliteit en Gezondheid van KWR Watercycle Research Institute. Daarvoor was Rosenthal sectormanager Drinkwater bij PWN en directeur van de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland. 

‘Waddenkoningin’ Lutz Jacobi nieuwe directeur Waddenvereniging

0
Per 1 mei wordt voormalig PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi directeur van de Waddenvereniging. Daarmee volgt zij Arjan Berkhuysen op, die eind vorig jaar afscheid nam....

Hans Oosters wordt Commissaris van de Koning in Utrecht

0
De voorzitter van de Unie van Waterschappen Hans Oosters wordt per 1 februari 2019 hoogstwaarschijnlijk de nieuwe Commissaris van de Koning van de provincie...