maandag, januari 17, 2022

Waterroute voor jongeren

De Nederlandse watersector heeft volop groeikansen, maar daarvoor zijn wel voldoende goed geschoolde mensen nodig. Topsector Water met partners Waternet, Wetsus en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zullen onder leiding van het Science Center NEMO tijdens het Museumweekend vele jongeren enthousiasmeren voor de brede watersector. Jong geleerd is oud gedaan!

Croda kiest voor duurzaamheid

Croda, wereldwijde leverancier van specialiteitchemicaliën op basis van natuurlijke grondstoffen, staat op het punt een installatie in gebruik te nemen die de eerste stap zet om een grote bijdrage te leveren aan het verder verbeteren van de duurzaamheid van haar productie in Gouda.

Schade overstromingen Europese kust stijgt met 11 miljard euro per jaar

Als er geen extra maatregelen genomen worden, stijgt de schade door overstromingen aan de Europese kust mogelijk met 11 miljard euro per jaar. Ook stijgt het aantal mensen dat wordt getroffen. Daarmee zijn overstromingen als eerste van de drie belangrijkste risico’s van klimaatverandering voor Europa geïdentificeerd. Dit is een van de resultaten van het onderzoeksrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties, dat vandaag is uitgekomen. Onderzoeker Laurens Bouwer van Deltares is een van de weinige Nederlanders die heeft meegeschreven aan het rapport.

KSB brengt nieuwe generatie Etabloc blokpompen

KSB brengt de nieuwste versie van de al sinds decennia succesvolle Etabloc blokpompen op de markt. De verbeterde versie omvat 43 pompgrootten, die worden aangedreven door 2- of 4-polige motoren.

Spaanse producent van vruchtensappen AMC tekent contract met Evides

Evides Industriewater verwelkomt een nieuwe klant: AMC Grupo Alimentación. Dit Spaanse bedrijf produceert (mengsels van) vruchtensappen. Het vrijkomende afvalwater uit het productieproces van AMC kent een aanzienlijke verontreinigingsgraad en moet biologisch behandeld worden voor dat het als gezuiverd afvalwater geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Hiervoor heeft AMC een beroep gedaan op de expertise van Evides.

Het Marc van Eekeren reisfonds

Water zal de komende decennia mondiaal één van de belangrijkste thema’s worden. De uitdagingen op politiek, maatschappelijk en technisch vlak zijn enorm. Om hier vanuit Nederland een invulling aan te kunnen geven heeft Nederland toptalent nodig. Toptalent voor de waterbedrijven, de ingenieursbureaus (internationaal en nationaal), de overheid en de private sector (kleine en grote bedrijven).

Eerste inventarisatie microplastics in rivieren

De komende maanden worden verkennende metingen uitgevoerd naar de hoeveelheid microplastics in vier grote Europese rivieren. Het is voor het eerst dat er in Europa kwantitatief onderzoek wordt gedaan naar microplastics in rivieren. Deltares coördineert het onderzoek dat in opdracht van de Europese Commissie wordt uitgevoerd.

Gezocht voor ‘Knappe Waterhoofden’: innovatieve waterideeën van jongeren

In juni vindt de finale plaats van Knappe Waterhoofden, een wedstrijd onder jongeren van 15-18 jaar om het beste idee op het gebied van water. De winnaar van Knappe Waterhoofden mag Nederland vertegenwoordigen tijdens de Stockholm Junior Water Prize, die vanaf 31 augustus wordt gehouden tijdens de World Water Week.

32 Miljoen voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren

Het ministerie van Economische Zaken heeft 32 mln. euro beschikbaar gesteld voor de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Twee miljoen euro hiervan zijn specifiek beschikbaar voor MKB-ondernemers uit de Topsector Water. Tevens is een algemeen budget beschikbaar van 8 mln. euro waar MKB-ondernemers uit de topsector water ook van kunnen profiteren. Op deze manier stimuleert het ministerie van Economische Zaken de innovatiekracht van het MKB en hun betrokkenheid bij de topsectoren.

Indonesie verkent Nederlands kustbeheer voor aanpak overstromingen Java

Een hoge delegatie van het ministerie van Marine Affairs and Fisheries (MMAF) uit Indonesie bezoekt Nederland van 17 – 21 maart om zich te oriënteren op duurzaam kustbeheer. De directeur-generaal Marine, Coast and Small Islands, dr. Sudirman Saad, M.Hum, de adviseur van de Minister, Mr Ukay Karyadi en vijf directieleden gaan met Nederlandse kust-en delta experts kennis uitwisselen over met name ‘Bouwen met de Natuur’, ofwel het integreren van infrastructuur, natuur en maatschappij.

EnviroChemie zet, na succesvol jaar, verdere groei in

EnviroChemie is met een sterke orderportefeuille met nationale en internationale opdrachten het jaar 2014 begonnen. De in 2013 verkregen opdrachten voor individueel ontworpen en modulaire gebouwde grote afval-en proceswater systemen kwamen vooral uit de export met de focus gebieden in Rusland , Oost-Europa , Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Europa.

Trainees in de startblokken!

Het NWT (National Water Traineeship) is een initiatief van het programma Human Capital Water & Delta van het NWP en het gespecialiseerde waterbemiddelingsbureau H2O-job. Trainees werken twee jaar lang, vier dagen per week als junior medewerker bij een organisatie binnen de watersector en volgen de vijfde dag een op maat gemaakt Persoonlijk Leiderschapsprogramma.