maandag, januari 17, 2022

Veilig werken in leidingen met UVV interlock van VAG armaturen

Onderhoud is belangrijk en daartoe dienen pijpleidingen ook geïnspecteerd te worden op onvolkomenheden. Hiertoe kan het gehele systeem drukloos worden gemaakt echter is dat niet de meest ideale oplossing. Meest voor het hand liggend is een deel van het systeem drukloos te maken middels een afsluiter. Om er nu voor te zorgen dat een afsluiter niet bediend kan worden heeft VAG armaturen een optie om de EKN ® vlinderklep uit te voeren met een UVV Interlock beveiliging.

Bodemdaling in megasteden aan de kust groter dan zeespiegelstijging

In veel kustensteden daalt de bodem nu sneller dan de zeespiegel door klimaatveranderingen stijgt. Deze bodemdaling is het gevolg van menselijk handelen namelijk het pompen van grondwater. Delen van Jakarta, Ho Chi Minh Stad, Bangkok en tal van andere kuststeden zijn al of dreigen onder zeeniveau te zinken. Deltares heeft de bodemdalingsproblemen in vijf megasteden aan de kust, Jakarta, Ho Chi Minh City, Dhaka, New Orleans en Bangkok bestudeerd en de oplossingsrichtingen op een rij gezet. Deze zijn gepresenteerd op the General Assembly of the European Geosciences Union door Gilles Erkens, geoloog bij Deltares.

Nieuwe DNA-methode voor het opsporen van blauwalgen

Elke zomer zijn er in Nederland en elders in Europa zwemwaterlocaties in buitenwater waar zwemmen verboden of ontraden wordt vanwege een overmatige groei van cyanobacteriën oftewel blauwalgen. Samen met Intertek werkte KWR Watercycle Research Institute in het kader van TKI Watertechnologie aan het breed toepasbaar maken van DNA-technieken voor het detecteren van 4 dominante cyanobacteriegeslachten. Aansluitend ontwikkelde KWR een nieuwe methode voor het vijfde (en ontbrekende) blauwalgengeslacht.

KSB-motor SuPremE onderscheiden met prijs voor energie-efficiëntie

Het Duitse ondernemingsinitiatief DENEFF heeft recent de juryprijs aan KSB toegekend. Voor een gezelschap van 250 deelnemers, prees het college van experts de door KSB ontwikkelde synchrone reluctantiemotor ‘SuPremE’ als meest overtuigende innovatie op het gebied van energie-efficiëntie.

Congres Innovations for Global Water Challenges

Water biedt wereldwijd kansen Water stelt overheden wereldwijd voor uiteenlopende uitdagingen. Tekorten, maar ook overschotten en vervuiling. Nederlandse (MKB-)bedrijven en kennisinstellingen kunnen een belangrijke rol spelen bij innovatieve oplossingen voor deze vraagstukken. Op 14 mei biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) u de kans om op het congres 'Innovations for Global Water Challenges' met experts uit de hele wereld te praten. Tijdens deze dag ontdekt u welke uitdagingen er zijn wereldwijd en krijgt u de kans om meteen contacten te leggen om samen te gaan werken.

A Journey through our Engineering Heritage – 133 years of care and preservation

Why is heritage so important to us? We believe it's because time-honoured traditions, buildings and landscapes help shape our social identity and provide us all with a sense of connection; to each other, to our communities, and to the past. This connection is what grounds us and gives us all a sense of direction.

‘Tijdelijke droogval’ vergroot biodiversiteit in plassen

Door een troebele waterplas leeg te pompen en tijdelijk droog te laten staan, kan de waterkwaliteit aanzienlijk worden verbeterd. Door de droogval vinden er diverse processen plaats op de waterbodem waardoor het water na het inlaten niet meer vertroebeld. Het heldere water heeft een positief effect op de biodiversiteit. Dit blijkt uit de pilot ‘Tijdelijke droogval’ die in Friesland en Groningen werd uitgevoerd. Het onderzoek naar de chemische processen in de waterbodem werd in het laboratorium van Deltares verricht.

De derde editie van de Delta Water Award gaat van start!

Van woensdag 19 maart tot en met vrijdag 30 mei 2014 kunnen 'young professionals' en studenten watermanagement weer de tanden zetten in een nieuwe uitdaging voor de Zuidwestelijke Delta. De uitdaging voor 2015 is: 'Ontwikkel een innovatief en duurzaam project dat oplossingen biedt voor de zoetwaterproblematiek in de Zuidwestelijke Delta'.

Natuurdoelen IJsselmeergebied onder druk

Om de huidige Natura-2000 doelen voor het IJsselmeergebied te halen, zijn er extra maatregelen nodig. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Autonome Neergaande Trends IJsselmeergebied’, (ANT) dat door een consortium onder leiding van Deltares is uitgevoerd. Het onderzoek duurde vijf jaar en richtte zich op de haalbaarheid van de nu geldende Natura-2000 doelen voor tien soorten watervogels in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer.

Fusie Nederlands Waterleiding Museum en Nederlands Watermuseum

Maandag 31 maart jl. heeft het bestuur van de Stichting Nederlands Waterleiding Museum besloten om te gaan fuseren met het Nederlands Watermuseum. Bij de fusie wordt de Stichting Nederlands Waterleiding Museum opgeheven en ondergebracht bij de Stichting Nederlands Watermuseum.

Groot voedselzekerheidsproject in Mozambique voor Royal HaskoningDHV

Het Mozambikaanse ministerie van Landbouw heeft aan een door Royal HaskoningDHV geleid consortium een Irrigation Services Provider-contract toegekend ter waarde van $5,4 miljoen. Het consortium gaat een irrigatiesysteem ontwikkelen en implementeren voor 3.000 hectare rijstvelden.

Integrated Floating Village Wins 1st Indonesia-Netherlands Young Water Talent Award

An innovative concept for an Integrated Floating Village has won the first Indonesia-Netherlands Water Challenge. The Indonesia-Netherlands Young Water Talent Award was presented to the winning student team from Institut Teknologi Bandung (ITB) by Dutch Minister for Infrastructure and the Environment, Mrs. Melanie Schultz van Haegen.