woensdag, maart 3, 2021

Gezocht voor ‘Knappe Waterhoofden’: innovatieve waterideeën van jongeren

In juni vindt de finale plaats van Knappe Waterhoofden, een wedstrijd onder jongeren van 15-18 jaar om het beste idee op het gebied van water. De winnaar van Knappe Waterhoofden mag Nederland vertegenwoordigen tijdens de Stockholm Junior Water Prize, die vanaf 31 augustus wordt gehouden tijdens de World Water Week.

32 Miljoen voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren

Het ministerie van Economische Zaken heeft 32 mln. euro beschikbaar gesteld voor de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Twee miljoen euro hiervan zijn specifiek beschikbaar voor MKB-ondernemers uit de Topsector Water. Tevens is een algemeen budget beschikbaar van 8 mln. euro waar MKB-ondernemers uit de topsector water ook van kunnen profiteren. Op deze manier stimuleert het ministerie van Economische Zaken de innovatiekracht van het MKB en hun betrokkenheid bij de topsectoren.

Indonesie verkent Nederlands kustbeheer voor aanpak overstromingen Java

Een hoge delegatie van het ministerie van Marine Affairs and Fisheries (MMAF) uit Indonesie bezoekt Nederland van 17 – 21 maart om zich te oriënteren op duurzaam kustbeheer. De directeur-generaal Marine, Coast and Small Islands, dr. Sudirman Saad, M.Hum, de adviseur van de Minister, Mr Ukay Karyadi en vijf directieleden gaan met Nederlandse kust-en delta experts kennis uitwisselen over met name ‘Bouwen met de Natuur’, ofwel het integreren van infrastructuur, natuur en maatschappij.

EnviroChemie zet, na succesvol jaar, verdere groei in

EnviroChemie is met een sterke orderportefeuille met nationale en internationale opdrachten het jaar 2014 begonnen. De in 2013 verkregen opdrachten voor individueel ontworpen en modulaire gebouwde grote afval-en proceswater systemen kwamen vooral uit de export met de focus gebieden in Rusland , Oost-Europa , Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Europa.

Trainees in de startblokken!

Het NWT (National Water Traineeship) is een initiatief van het programma Human Capital Water & Delta van het NWP en het gespecialiseerde waterbemiddelingsbureau H2O-job. Trainees werken twee jaar lang, vier dagen per week als junior medewerker bij een organisatie binnen de watersector en volgen de vijfde dag een op maat gemaakt Persoonlijk Leiderschapsprogramma.

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en HACH LANGE optimaliseren de slibindikking op AWZI Groenedijk

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en HACH LANGE starten gezamenlijk een test voor het optimaliseren van de slibindikking op AWZI Groenedijk. Hierbij wordt voor de eerste maal in Nederland gebruik gemaakt van de HACH LANGE Real Time Controller voor optimalisatie van de slibindikking (ST-RTC). De controller minimaliseert de polymeerdosering door gebruik te maken van een feedforward en feedbackcontrole. Dit levert een zeer stabiele en hoge drogestofconcentratie in het ingedikt slib op.

Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen

Twee titels op één beursvloer: Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen. Op 18, 19 en 20 maart 2014 vinden deze twee vakbeurzen voor de water- en rioleringssector plaats in Evenementenhal Gorinchem.

Consortium onder leiding ARCADIS ontwikkelt Masterplan rio Cauca

Het consortium ARCADIS, Deltares, Dienst Landelijk Gebied, Waterschap de Dommel en Daphnia ecologisch advies is gestart met de ontwikkeling van een masterplan voor de beheersing van overstromingsrisico’s in het Cauca rivierbekken in het westen van Colombia in Zuid-Amerika. Het Nederlandse consortium staat onder leiding van advies- en ingenieursorganisatie ARCADIS. De bedrijven werken daarbij intensief samen met experts van het Colombiaanse Corporacíon Autónoma Regional del Valle del Cauca, een organisatie die vergelijkbaar is met een waterschap in Nederland. Dat maakte het consortium vrijdag bekend, zonder financiële details te vermelden.

KELLER staat op de Aqua Nederland vakdagen in de Evenementenhal Gorinchem van 18 t/m...

Nieuwe functionaliteit KELLER GSM2 Modemlogger : Implementatie van FTP server zorgt voor ongekend eenvoudige en storingsvrije dataoverdracht

Nederland profiteert van Belgische regeninformatie Nationale Regenradar

Betere en snellere buienvoorspellingen door internationale samenwerking De nationale regenradar (NRR) is deze week uitgebreid met de meteorologische gegevens afkomstig van de nieuwe Belgische radarpost in Jabbeke. Daarmee is het NRR het enige Nederlandse product dat de waterbeheerders gedetailleerde neerslaggegevens levert uit België en van ver op de Noordzee.

Vaste delen verpompen met de Verdermag TB

De Verdermag TB magneetaangedreven pompen zijn zeer geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met daarin vaste delen tot een grootte van 6,3 mm. Door de toepassing van slijtringen voor en achter de waaier wordt voorkomen dat er deeltjes groter dan 0,13 mm in de buurt van de magneetkoppeling terechtkomen. De deeltjes kleiner dan 0,13 mm die in de magneetkoppeling komen, worden hier snel weer uitgespoeld omdat de opening hier minimaal 10x groter is dan de deeltjes zelf.

Onderzoek Erasmus Universiteit en Deltares. Governance van slimme combinaties.

0
Als het waterveiligheidsbeleid op een andere leest wordt geschoeid (meerlaagsveiligheid), moet ook de bestuurlijke organisatie tegen het licht worden gehouden zodat er meer ruimte ontstaat voor regionaal maatwerk. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek dat de Erasmus Universiteit en Deltares uitvoerden in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering.