May 16th: Free Feedback Friday

We are happy to support Aqua for All to connect their knowledge, network and expertise with entrepreneurs that want to start or grow their company in a developing nation. In a first speeddate session with entrepreneurs we were amazed with the indepth market knowledge in the area of safe drinking water for the BoP that is readily available. On the spot feedback on product market combinations, competitive landscape and technology were given by Sjef Ernes, director of Aqua for All.

We think sharing this knowlede and also the network of Aqua for All is relevant for (startup) entrepreneurs in the water sector. At May 16th we will organize a Free Feedback Friday for entrepreneurs with proven concepts for safe drink water solutions for the Base of the Pyramid. Via 30 minutes speeddate sessions  knowledge, expertise and network is shared to support entrepreneur to reach the next step.

If there is mutual interest and fit with the programs of Aqua for All a selection of the entrepreneurs might be invited for an indepth support program. Places are limited, and we can offer that to maximum five entrepreneurs per year, so don't count on that, but we are happy to contribute to succesful implementation by answering questions in the feedback session.

If you are interested in a Free Feedback Friday session, please connect with saskia@africafunded.nl for availability. All information is treated confidential and not shared without permission of the entrepreneur. Sessions are faciliated via Skype.

Free Feedback Friday is a registered concept of Africa Funded. Entrepreneurs with interest to grow their company in a developing nation in other sectors are invited to join one of our next Free Feedback Friday for all countries/sectors. For an overview of upcoming Free Feedback Friday sessions see our website.

Naar de Bedrijvenregister vermelding van Aqua for all
(Persbericht mei 2014)

Nijhuis Industries: solid solutions in a fluid world

During IFAT, which is considered the world’s leading trade fair for water, sewage, waste and raw materials management, Nijhuis Industries will launch a record number of innovations to help our valued customers to realize the value of (waste)water in the municipal, sewage and industrial markets.

Veilig werken in leidingen met UVV interlock van VAG armaturen

Onderhoud is belangrijk en daartoe dienen pijpleidingen ook geïnspecteerd te worden op onvolkomenheden. Hiertoe kan het gehele systeem drukloos worden gemaakt echter is dat niet de meest ideale oplossing. Meest voor het hand liggend is een deel van het systeem drukloos te maken middels een afsluiter. Om er nu voor te zorgen dat een afsluiter niet bediend kan worden heeft VAG armaturen een optie om de EKN ® vlinderklep uit te voeren met een UVV Interlock beveiliging.

Bodemdaling in megasteden aan de kust groter dan zeespiegelstijging

In veel kustensteden daalt de bodem nu sneller dan de zeespiegel door klimaatveranderingen stijgt. Deze bodemdaling is het gevolg van menselijk handelen namelijk het pompen van grondwater. Delen van Jakarta, Ho Chi Minh Stad, Bangkok en tal van andere kuststeden zijn al of dreigen onder zeeniveau te zinken. Deltares heeft de bodemdalingsproblemen in vijf megasteden aan de kust, Jakarta, Ho Chi Minh City, Dhaka, New Orleans en Bangkok bestudeerd en de oplossingsrichtingen op een rij gezet. Deze zijn gepresenteerd op the General Assembly of the European Geosciences Union door Gilles Erkens, geoloog bij Deltares.

Nieuwe DNA-methode voor het opsporen van blauwalgen

Elke zomer zijn er in Nederland en elders in Europa zwemwaterlocaties in buitenwater waar zwemmen verboden of ontraden wordt vanwege een overmatige groei van cyanobacteriën oftewel blauwalgen. Samen met Intertek werkte KWR Watercycle Research Institute in het kader van TKI Watertechnologie aan het breed toepasbaar maken van DNA-technieken voor het detecteren van 4 dominante cyanobacteriegeslachten. Aansluitend ontwikkelde KWR een nieuwe methode voor het vijfde (en ontbrekende) blauwalgengeslacht.

KSB-motor SuPremE onderscheiden met prijs voor energie-efficiëntie

Het Duitse ondernemingsinitiatief DENEFF heeft recent de juryprijs aan KSB toegekend. Voor een gezelschap van 250 deelnemers, prees het college van experts de door KSB ontwikkelde synchrone reluctantiemotor ‘SuPremE’ als meest overtuigende innovatie op het gebied van energie-efficiëntie.

Congres Innovations for Global Water Challenges

Water biedt wereldwijd kansen Water stelt overheden wereldwijd voor uiteenlopende uitdagingen. Tekorten, maar ook overschotten en vervuiling. Nederlandse (MKB-)bedrijven en kennisinstellingen kunnen een belangrijke rol spelen bij innovatieve oplossingen voor deze vraagstukken. Op 14 mei biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) u de kans om op het congres 'Innovations for Global Water Challenges' met experts uit de hele wereld te praten. Tijdens deze dag ontdekt u welke uitdagingen er zijn wereldwijd en krijgt u de kans om meteen contacten te leggen om samen te gaan werken.

A Journey through our Engineering Heritage – 133 years of care and preservation

Why is heritage so important to us? We believe it's because time-honoured traditions, buildings and landscapes help shape our social identity and provide us all with a sense of connection; to each other, to our communities, and to the past. This connection is what grounds us and gives us all a sense of direction.

‘Tijdelijke droogval’ vergroot biodiversiteit in plassen

Door een troebele waterplas leeg te pompen en tijdelijk droog te laten staan, kan de waterkwaliteit aanzienlijk worden verbeterd. Door de droogval vinden er diverse processen plaats op de waterbodem waardoor het water na het inlaten niet meer vertroebeld. Het heldere water heeft een positief effect op de biodiversiteit. Dit blijkt uit de pilot ‘Tijdelijke droogval’ die in Friesland en Groningen werd uitgevoerd. Het onderzoek naar de chemische processen in de waterbodem werd in het laboratorium van Deltares verricht.

De derde editie van de Delta Water Award gaat van start!

Van woensdag 19 maart tot en met vrijdag 30 mei 2014 kunnen 'young professionals' en studenten watermanagement weer de tanden zetten in een nieuwe uitdaging voor de Zuidwestelijke Delta. De uitdaging voor 2015 is: 'Ontwikkel een innovatief en duurzaam project dat oplossingen biedt voor de zoetwaterproblematiek in de Zuidwestelijke Delta'.

Natuurdoelen IJsselmeergebied onder druk

Om de huidige Natura-2000 doelen voor het IJsselmeergebied te halen, zijn er extra maatregelen nodig. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Autonome Neergaande Trends IJsselmeergebied’, (ANT) dat door een consortium onder leiding van Deltares is uitgevoerd. Het onderzoek duurde vijf jaar en richtte zich op de haalbaarheid van de nu geldende Natura-2000 doelen voor tien soorten watervogels in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer.

Fusie Nederlands Waterleiding Museum en Nederlands Watermuseum

Maandag 31 maart jl. heeft het bestuur van de Stichting Nederlands Waterleiding Museum besloten om te gaan fuseren met het Nederlands Watermuseum. Bij de fusie wordt de Stichting Nederlands Waterleiding Museum opgeheven en ondergebracht bij de Stichting Nederlands Watermuseum.