zaterdag, februari 4, 2023

Handelingskader over prijsstijgingen en leveringsproblemen voor Infra Decentraal opgeleverd

0
Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. de prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Zij...

Levering drinkwater voldeed in 2021 aan eisen

0
De Nederlandse drinkwaterbedrijven leverden in 2021 water van goede kwaliteit. Het drinkwater voldeed bij 99,9% van de metingen aan de gestelde normen. Ook de...

Waterschap investeert in visstand

0
Waterschap Hollandse Delta investeert de komende vijf jaar drie miljoen euro in vismigratie. Dat besloot het algemeen bestuur gisteravond unaniem. Verbeterde vismigratie is belangrijk...

Ploegam neemt infrascoop over

0
Met ingang van januari 2023 neemt het van oorsprong Brabantse familiebedrijf Ploegam BV collega-bouwer Infrascoop over. Met de overname van het Cuijkse bedrijf voegt...

Wateropleidingen en JONG Waterbeheer lanceren cursus: Ecosysteem van de werkvloer

0
Wateropleidingen en JONG Waterbeheer (STOWA) hebben een cursus ontwikkeld om de verbinding tussen jong en ervaren op de werkvloer te verbeteren. In Ecosysteem van...

Mogelijk negatieve effecten van baggeren op natuur Eems-Dollard

0
Deltares en Royal HaskoningDHV keken in opdracht van Rijkswaterstaat naar de effecten van baggeren op de natuurwaarden van de Eems-Dollard. Ook keken zij naar...

HoSt neemt biogas af van Evides Industriewater voor groen gasproductie op awzi bij Vlissingen

0
Van afvalwater naar groen gas. Dit gebeurt op de industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Sloe in het havengebied van Vlissingen dankzij een samenwerking tussen Evides Industriewater...

Wetterskip Fryslân wil zuiveringsslib ook na 2026 extern verwerken

0
Wetterskip Fryslân wil het ontwaterde zuiveringsslib uit Fryslân ook na 2026 door een extern bedrijf laten verwerken. Uit onderzoek blijkt dat met een externe...

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vanaf 2024 energieneutraal

0
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat samen met duurzaam afval- en energiebedrijf HVC investeren in vier windturbines op de eigen rioolwaterzuiveringsinstallatie in het havengebied...

Zeeuwse gemeenten, waterschap en waterbedrijf blijven samenwerken voor toekomstbestendige waterhuishouding

0
De Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland + (SAZ+) krijgt een vervolg! Op 24 november 2022 ondertekenen alle Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf een overeenkomst...

Ongekozen zetels in waterschappen zijn fossielen uit verleden

0
De waterschappen zijn altijd een functionele democratie geweest, met als kerntaken droge voeten en schoon water. Maar de tendens is steeds meer richting de...

Toekomstperspectief Rijn-Maasmonding

0
Durven we nog te kiezen, voor een mooiere toekomst met meer natuur? De Rijn-Maasmonding natuurlijker, veiliger en leefbaarder! Dat is wat WWF en ARK Natuurontwikkeling...