Meet de waterkwaliteit in jouw buurt voor onderzoek en vraag een meetkit aan

Het wateronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ is begonnen en we hebben jouw hulp nodig! Met dit onderzoek krijgen we een goed beeld van de waterkwaliteit...

Landelijke hittekaart gevoelstemperatuur online

In juni 2020 is de landelijke hittekaart gelanceerd. Deze kaart is voor iedereen toegankelijk en geeft voor heel Nederland de gevoelstemperatuur weer op een...

Efficiënte hygiëniseringsprocessen voor varkensmest uit de intensieve veeteelt

Gecombineerd gebruik van omgekeerde osmose en ionenwisseling Door de industriële veeteelt moeten grote mestbedrijven enorme hoeveelheden drijfmest zien kwijt te raken. Die worden vaak gebruikt...

Schoolplein verandert in een groene speelplaats voor de basisschoolleerlingen Paschalis in Den Haag

Onder de grond van het schoolplein bij de basisschool Paschalis, dat midden in een Haagse woonwijk ligt, is hetRockflow watermanagementsysteem van Lapinus (onderdeel van...

Krachtenbundeling aanpak plastic soep Zuid-Holland

Op World Oceans Day 2020 maken Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en RDM Centre of Expertise (RDM CoE) van Hogeschool Rotterdam bekend dat zij, samen met...

Nederlands water recycle systeem Hydraloop spaart 45% water uit

Leeuwarden – Minister Cora van Nieuwenhuizen trekt 100 miljoen euro uit voor oplossingen om zuiniger met water om te gaan. Dé oplossing voor consumenten...

Meet de waterkwaliteit in jouw buurt voor onderzoek

Het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters' start vandaag, en jij kunt meedoen. Met dit onderzoek meten burgerwetenschapers de waterkwaliteit van slootjes, meren en kleine...

Debat over het realiseren van een klimaatrobuust beekdallandschap

Het klimaatbestendig maken van ons land staat overal op de agenda. Maar hebben we hetzelfde beeld van de inspanning die geleverd moet worden? Samen...

Resultaten samenwerking in de waterketen boven verwachting

De resultaten van de samenwerking in de waterketen zijn ver boven de verwachtingen. In de ‘Staat van Ons Water 2019’ is bekend gemaakt dat...

Europa komt online samen voor de mbowatervakman van de toekomst.

In Nederland is het de normaalste zaak van de wereld dat er schoon drinkwater uit de kraan komt. Het is overal om ons heen....

Met OWASIS de (droge) zomer door

Mei 2020. Het voorjaar en groeiseizoen is extreem droog begonnen, terwijl de grondwaterstanden pas kort geleden waren hersteld van de afgelopen twee droge zomers....

Aanleg waterberging Drunen gereed

Waterschap Aa en Maas is klaar met de aanleg van een waterberging aan de rand van Drunen. In deze waterberging wordt bij hevige regenval...