zondag, januari 17, 2021

Acquaint genoteerd als 22ste in de lijst met snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland

0
Leeuwarden, 26-11-2020 Met de Technology Fast50 gaat Deloitte jaarlijks op zoek naar de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven en de meest innovatieve start-ups van Nederland. Gisteren...

Evides Industriewater bouwt slimme demiwaterfabriek voor BASF Antwerpen

0
Evides Industriewater is gestart met de bouw van een nieuwe demiwaterinstallatie op de site van BASF in Antwerpen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de...

De nieuwe Hidrostal Tuma motorlijn

0
Met groot genoegen presenteert Hidrostal de nieuwe Tuma motorlijn. Een reeks zelfgekoelde onderwater motoren die ook volledig ondergedompeld in het medium werken. Efficiëntie, betrouwbaarheid...

Aanvulling grondwatervoorraad belangrijk bij droogte

0
Vitens en waterschap werken aan oplossing voor waterbalans Om meer water te kunnen infiltreren, zodat de grondwatervoorraad wordt aangevuld, werkten Vitens en Waterschap Vallei...

Winnovatie Podcast: inspiratie voor innoveren binnen de watersector

0
Op 23 november 2020 komt de eerste Winnovatie Podcast online. Innovatiemakelaar Martijn van Berkel van Het Waterschapshuis en samenwerkingsadviseur Freek van Berkel van CommonEye...

Hoe hitte- en waterbestendig zijn de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek?

0
Klimaatatlas brengt klimaateffecten in kaart Waar kunnen we droogte, wateroverlast, overstromingen en hittestress verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen hebben...

STOWA slibwebinars, deel 1 ‘Thermische drukhydrolyse’

0
De verwerking van zuiveringsslib is een grote kostenpost voor de waterschappen. Mede om die reden lopen er tal van initiatieven om de kosten van...

Syntraal realiseert als eerste bedrijf in Nederland goedgekeurd methodedocument voor aquathermie

0
Met dit methodedocument van Syntraal en het Netwerk Aquathermie kunnen aquathermieprojecten, waar aantoonbaar CO2 wordt gereduceerd door de gasvoorziening te vervangen door een aquathermiebron...

Webinar Vandaag beslissen voor morgen: een toekomstbestendige delta in NL

0
Op 30 november van 14-15 uur organiseren wij een kort webinar (in Dutch) over vooruitziende overheidsbeslissingen waarvoor we je graag uitnodigen.  Overheden en infrastructuur veronderstellen...

Waterschap gunt klimaatvriendelijke bedrijven voordeel met CO2-prestatieladder

0
Bedrijven die werk maken van klimaatvriendelijk ondernemen hebben binnenkort meer kans op een opdracht van De Stichtse Rijnlanden. Het waterschap gebruikt per 1 januari...

Gemaal De Waterwolf viert 100-jarig bestaan

0
Op donderdag 5 november 2020 viert Waterschap Noorderzijlvest het 100-jarig bestaan van gemaal De Waterwolf te Lauwerzijl. Ter ere van het jubileum is een...

Aannemer dijkversterking Stenendijk Hasselt gecontracteerd

0
Definitieve gunning aan Dijkzone Alliantie Stenendijk Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het project dijkversterking Stenendijk Hasselt definitief gegund aan Dijkzone Alliantie Stenendijk, bestaande uit...