Energie opwekken met behulp van water: hoe gaat dat?

Je zou het misschien niet verwachten, maar in Europa wordt meer dan tien procent van alle elektriciteit opgewekt met behulp van waterkracht. Bedenk hierbij...

Webinar: Radar is de norm voor niveaumetingen in drinkwaterprocessen

VEGA heeft een nieuwe generatie radarsensoren ontwikkeld voor niveaumetingen in de drinkwatersector. De sensoren zijn ongevoelig voor condens, schuim of andere vormen van vervuiling...

Meer waterhergebruik door nieuwe samenwerking Dow & Evides Industriewater

Onlangs tekenden Dow Benelux en Evides Industriewater een nieuw samenwerkingscontract voor de komende 20 jaar. Duurzaamheid en innovatie vormen de rode draad in deze nieuwe overeenkomst...

Droogte vraagt om scherpe bewaking van waterkwaliteit Maas

Meer inzicht nodig in opkomende stoffen en gevolgen van klimaatverandering Er is meer inzicht nodig in de gevolgen van klimaatverandering voor de beschikbaarheid van water...

De natuur staat voorop bij deconstructie stuwdam ‘La Roche Qui Boit’

In een video legt Stéphane Tripoz, milieutechnicus bij EDF, uit waarom de sedimenten uit de bodem van la Sélune worden verwijderd en welke acties...

Stikstofverwijdering voor Waterschap Rivierenland

Eén van de belangrijke onderdelen van de rwzi Nijmegen is het vergisten van slib, van zowel de rwzi Nijmegen als ook van de andere...

Pilot duurzame brandstofketen zorgt voor emissiereductie op de bouwplaats

De komende drie jaar is GMB deelnemer in een pilot waarbij we samen met onder andere Waterschap Vallei en Veluwe en de startup Gashouders...

Nationale analyse waterkwaliteit op website Kennisimpuls

De Nationale analyse waterkwaliteit (Naw) laat zien hoe we er op het gebied van de waterkwaliteit voor staan. Maar ook in hoeverre Nederland met...

Veldinstrumentatie: ozon en waterstofperoxide analyseren

In deze tijd wordt er veel gedaan aan desinfecteren met ozon of waterstofperoxide. Beide zijn krachtige middelen om ruimtes of voorwerpen grondig te reinigen. Vooral na...

‘De huidige beheersmaatregelen en samenwerking zijn onvoldoende’

Aanpak klimaatverandering moet veel intensiever De effecten van klimaatverandering worden snel zichtbaar. Voor het derde jaar op rij hebben we een zeer droge zomer en...

Samen op zoek naar oplossingen voor een klimaatbestendig Vechtdal

Met inwoners in gesprek 30 kilometer dijk versterken tussen Dalfsen en Zwolle en bijdragen aan een klimaatbestendig Vechtdal. Dat is waar de waterschappen Drents Overijsselse...

Totaaloplossingen voor watermanagement dankzij overname Merrem & LaPorte Collignon door Wilo

Wilo verbreedt en verdiept watermanagementoplossing De trend was al enige tijd geleden ingezet in Duitsland: ‘water’ eist een nadrukkelijke rol op in het Wilo-portfolio. De...