maandag, oktober 3, 2022

NieuweWarmteNu! gaat collectieve warmtesystemen realiseren dankzij Groeifonds

0
Met behulp van 200 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds kan NieuweWarmteNu! (NWN!) 26.000 huizen en gebouwen en ruim 800 hectare glastuinbouw van het...

Een mooie samenwerking voor schoon afvalwater

0
Kwaliteitsverbetering door slimme watermeters Waterschap Hollandse Delta en Endress+Hauser hebben een contract ondertekend waarin het waterschap zijn vertrouwen heeft getoond in de analysemetingen en services...

Historische ingang Diergaarde Blijdorp heeft klimaatplein

0
Op woensdag 31 augustus is het klimaatplein in Diergaarde Blijdorp officieel geopend. Directeur Erik Zevenbergen (Diergaarde Blijdorp),  hoogheemraad Agnes van Zoelen (hoogheemraadschap van Schieland...

Pas op voor slechte waterkwaliteit door warmte

0
Door de aanhoudende warmte en droogte is de waterkwaliteit in ons gebied over het algemeen slecht. Daardoor kan het water botulisme, blauwalg of andere...

Hoe koppel je energietransitie en klimaatadaptatie? Perspectieven uit de praktijk

0
Energietransitie en klimaatadaptatie zijn sterk verbonden aan klimaatverandering. Beide opgaven vragen om investeringen in de openbare ruimte. Een koppeling ligt voor de hand. Maar...

Geen water meer uit natuurgebied het Volgerland

0
Waterschap Hollandse Delta besluit vanwege de aanhoudende droogte dat het niet meer is toegestaan om bij natuurgebied het Volgerland oppervlaktewater te onttrekken. Dit is...

Nieuw apparaat voor eenvoudige monstername

0
Endress+Hauser voegt een gebruikersvriendelijke nieuwe Liquistation CSF28 voor monstername aan haar portfolio toe. Gebaseerd op de bewezen technologie van de Liquistation CSF48. De Liquistation CSF28...

Waterschappen willen duurzamere polymeren op de rwzi

0
Ruim 18 procent van de totale CO2-uitstoot van waterschappen wordt veroorzaakt door het gebruik van polymeren bij de rioolwaterzuiveringen. Daarom willen de waterschappen minder...

Grasland heeft serieuze droogteschade, maar minder erg dan in 2018

0
Dat het droog is in Nederland weten we. Dat de planten daar last van hebben ook. Maar in welke mate en waar precies in...

Nieuwe subsidieregeling voor ontwikkelen stikstofgevoelige natuur

0
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt subsidie beschikbaar voor het inrichten van gebieden met stikstofgevoelige natuur. De waterschappen kunnen van deze...

Bewoners in de buurt van kleine waterreservoirs kwetsbaar voor waterschaarste

0
Volgens nieuw onderzoek zijn kleine waterreservoirs aanzienlijk gevoeliger voor seizoens- en klimaatvariabiliteit dan grotere reservoirs, waardoor bewoners die ervan afhankelijk zijn kwetsbaarder zijn voor...

Croonwolter&dros brengt bestaande kunstwerken digitaal in beeld

0
Bij vervanging- en renovatiewerkzaamheden is het van belang dat je precies weet wat er aanwezig is. Veel tunnels, bruggen en sluizen stammen uit de...