Innovatieve crisismanagement oplossingen tijdens simulatie overstroming Den Haag

Op 22 en 23 mei 2019 werden vijf innovatieve software oplossingen getest in een weliswaar fictief, maar uitdagend overstromingsscenario van Den Haag. Deze tweedaagse...

Onderwaterdrainage veenweidegebieden helpt maar vraagt extra water

Onderwaterdrainage is één van de mogelijkheden om de maaivelddaling in het Nederlandse veenweidegebied te verminderen. De keerzijde is dat onderwaterdrainage juist in droge perioden...

Meet de kwaliteit van systeemwater

Bij een cv-installatie speelt het water dat wordt rondgepompt in het systeem een belangrijke rol. De kwaliteit van dit systeemwater is van grote invloed...

Duurzame initiatieven in de scheepvaart

Op het gebied van duurzaamheid kan de scheepvaart nog een flinke slag slaan. De CO2-uitstoot van de scheepvaart is namelijk evenveel als die van...

Nauwkeurige flowmeting waterstof tankstations

Voor het nauwkeurig meten van de flow van waterstof bestond vooralsnog geen goede oplossing. Nu de opkomst van auto’s die rijden op waterstof niet...

Vijftien afvalwaterzuiveringen in één hightech Control Room

Waterschappen spelen in Nederland een centrale rol. De slogan van het hoogheemraadschap van Rijnland luidt niet voor niets ‘Schoon water en droge voeten’. De...

Start conservering liggers én resterende pijlers Zeelandbrug

Na de 46 pijlers vorig jaar, is het team van Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten opnieuw gestart met de reparatie, reiniging en...

Wat gebeurde er de afgelopen negenduizend jaar met de zeespiegel in Nederland?

Onderzoekers van Deltares en de Universiteit Utrecht hebben zeespiegeldata in het zuidwestelijk deel van Nederland tot 9000 jaar terug geanalyseerd met een nieuwe methode....

Logisticon Water Treatment bereikt in 2019 de energie duurzaamheidsdoelstellingen voor 2023

De Rijksoverheid wil in 2050 bijna geen uitstoot meer van broeikasgassen. Er is vervolgens een Energieakkoord voor duurzame groei opgesteld met afspraken over het...

Studenten ontwerpen dijk van de toekomst

Ontwerp de dijk van de toekomst. Dat was de opdracht van de Unie van Waterschappen aan masterstudenten Water and Environment van de TU Delft...

Onderzoekers zaaien zeekraal op pionierkwelder Delfzijl

Voor de kust van Delfzijl zijn op 27 mei miljoenen zeekraalzaadjes ingezaaid op de pas aangelegde pionierkwelder. Deze kwelder is een testlocatie voor kwelderontwikkeling...

Wilo-Actun ZETOS: universele bronpomp

Niet alleen in de privé sector speelt energie-efficiëntie een steeds grotere rol. Ook in professionele toepassingen wordt bij pompen rekening gehouden met lage verbruikswaarden....