Rijkswaterstaat gunt project Afsluitdijk aan consortium Levvel

  Rijkswaterstaat heeft het project Afsluitdijk definitief gegund aan consortium Levvel. Dit consortium wordt gevormd door Van Oord (in samenwerking met Aberdeen Standard Investments en...

Waterveiligheid in Nederland wordt kritiek

“Niet CO2-reductie maar masterplan waterveiligheid moet de hoogste prioriteit krijgen.” “Nederland houdt geen droge voeten als de politiek niet onmiddellijk werk maakt van een plan...

EnviroChemie bouwt afvalwaterzuiveringsinstallatie voor Tata Steel voor compleet nieuw coatingsproces.

Bij Tata Steel Europe worden meerdere soorten verpakkingsstaal geproduceerd. Eén van deze soorten is staal bekleed met chroom - ECCS. Bij het produceren van...

Wetterskip Fryslân verduurzaamt slibverwerking in Friesland

Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos gaan Wetterskip Fryslân ondersteunen bij de verduurzaming van de slibverwerking in Friesland. Dankzij de inzet van innovatieve technologie gaan de...

Na ons de zondvloed | documentaireserie vanaf 20 oktober NPO 2

Uitzending:  Zondagen van 20 okt t/m 10 nov, om 20.15 uur bij de NTR op NPO 2 In de nieuwe vierdelige documentaireserie Na ons de zondvloed...

Bent u klaar voor de WIBON?

Per 1 januari 2019 moet uw gemeente haar netwerkinformatie via het KLIC-WIN-systeem ontsluiten. Dat is goed (zelf) te doen, maar vraagt wel om wat...

GMB neemt Insituform® Nederland over

Leidingrenovatiebedrijf verkocht door Amerikaanse multinational Met ingang van 11 oktober 2019 neemt GMB alle medewerkers, materieel en activiteiten met betrekking tot het installeren van liners...

Voorkomen van wateroverlast extreme regenbuien

Primeur: Rockflow waterbergings- en infiltratiesysteem van Lapinus voor het eerst als hemelwaterriool toegepast onder woonstraten in Maasbracht Rockflow voorkomt wateroverlast extreme regenbuien door water op...

Verzinkerij Schippers moderniseert afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Oprichter Pake(opa) Jelke Schippers startte in 1963 in Harkema met de elektrolytische verzinkerij Schippers. Van een afvalwaterzuivering was in die tijd nog geen sprake....

Duurzame initiatieven in de scheepvaart

Op het gebied van duurzaamheid kan de scheepvaart nog een flinke slag slaan. De CO2-uitstoot van de scheepvaart is namelijk evenveel als die van...

Daling grondwaterstand zet door ondanks regen

2018 was het droogste jaar sinds decennia. Het is nu mei 2020 en de grondwaterstanden gaan al richting het laagste niveau van 2018. De...

Samenwerken op de dijk: gemeenten en waterschap slaan handen ineen

Nieuwe aanpak om dijkverbetering en wegonderhoud sneller en goedkoper uit te voeren 15 gemeenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben een nieuwe aanpak ontwikkeld...