Waterveiligheid in Nederland wordt kritiek

“Niet CO2-reductie maar masterplan waterveiligheid moet de hoogste prioriteit krijgen.” “Nederland houdt geen droge voeten als de politiek niet onmiddellijk werk maakt van een plan...

Rijkswaterstaat gunt project Afsluitdijk aan consortium Levvel

  Rijkswaterstaat heeft het project Afsluitdijk definitief gegund aan consortium Levvel. Dit consortium wordt gevormd door Van Oord (in samenwerking met Aberdeen Standard Investments en...

EnviroChemie bouwt afvalwaterzuiveringsinstallatie voor Tata Steel voor compleet nieuw coatingsproces.

Bij Tata Steel Europe worden meerdere soorten verpakkingsstaal geproduceerd. Eén van deze soorten is staal bekleed met chroom - ECCS. Bij het produceren van...

Wetterskip Fryslân verduurzaamt slibverwerking in Friesland

Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos gaan Wetterskip Fryslân ondersteunen bij de verduurzaming van de slibverwerking in Friesland. Dankzij de inzet van innovatieve technologie gaan de...

Verzinkerij Schippers moderniseert afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Oprichter Pake(opa) Jelke Schippers startte in 1963 in Harkema met de elektrolytische verzinkerij Schippers. Van een afvalwaterzuivering was in die tijd nog geen sprake....

Waterschap Vallei en Veluwe en Wateropleidingen starten social return traject

Begin 2019 zijn Waterschap Vallei en Veluwe en Wateropleidingen een samenwerking gestart om Yahia Sermini te begeleiden naar een baan. Yahia is in Syrië...

Munisense introduceert NB-IoT water meters

Waterschap Rijn en IJssel gaat deze maand Munisense grondwatermeters in hun netwerk implementeren, die werken via de NB-IoT infrastructuur van T-Mobile. Het Waterschap Rijn...

Voorkomen van wateroverlast extreme regenbuien

Primeur: Rockflow waterbergings- en infiltratiesysteem van Lapinus voor het eerst als hemelwaterriool toegepast onder woonstraten in Maasbracht Rockflow voorkomt wateroverlast extreme regenbuien door water op...

Bent u klaar voor de WIBON?

Per 1 januari 2019 moet uw gemeente haar netwerkinformatie via het KLIC-WIN-systeem ontsluiten. Dat is goed (zelf) te doen, maar vraagt wel om wat...

Eerste aanplant klimaatslim korte omloop bos in waterberging Brabantse Delta

Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie en waterschap Brabantse Delta zijn een samenwerking gestart om in het kader van klimaatslim landgebruik waterbergingen in te zetten...

Wat gebeurde er de afgelopen negenduizend jaar met de zeespiegel in Nederland?

Onderzoekers van Deltares en de Universiteit Utrecht hebben zeespiegeldata in het zuidwestelijk deel van Nederland tot 9000 jaar terug geanalyseerd met een nieuwe methode....

Automatische waterkering in Boxmeer

AQA HydraSep introduceert de AWK, een automatische waterkering om wateroverlast in woningen en andere gebouwen te voorkomen. Het betreft een scharnierende drempel, die in...