zondag, april 18, 2021
cao Werken voor waterschappen

Onderhandelaarsakkoord cao Werken voor waterschappen 2021

0
De Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en vakbonden FNV Overheid en CNV Overheid hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt. De onderhandelaars van de Vwvw en de...
waterhuishouding

Telers krijgen inzicht in eigen waterhuishouding. Voorspellen waterbeschikbaarheid met Grow with the Flow.

0
Watertekort en wateroverlast zijn steeds grotere thema’s door de klimaatverandering. Deltares heeft samen met Wageningen University and Research (WUR), twee waterschappen en private samenwerkingspartners...
groengasinstallatie

Blauwe compressoren van BOGE dragen in samenwerking met DMT bij Waternet hun groene steentje...

0
In (regio) Amsterdam krijgt Waternet een groengasinstallatie. Deze installatie waardeert biogas op tot groengas. Het waterschap draagt op deze manier bij aan de transitie...
gemalen en stuwen renoveren

Duurzaam, modulair en circulair gemalen en stuwen renoveren

0
Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) werkt samen met verschillende aannemers aan het toepassen van duurzaam materiaalgebruik en circulair en modulair bouwen bij de renovatie...
vakbeurs infratech

Datum 15e editie vakbeurs infratech 2023 bekend

0
De 15e editie van InfraTech 2023 vindt plaats van 17 t/m 20 januari 2023 in Rotterdam Ahoy. Vakbeurs InfraTech, het kennisplatform waar de opdrachtgevers,...
zuiveringsinfrastructuur

WBL op weg naar een digital twin van zuiveringsinfrastructuur met Royal HaskoningDHV Digital

0
Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) zet in op de digitalisering van zijn 17 zuiveringen en 149 rioolgemalen. Royal HaskoningDHV Digital adviseert het waterschap bij deze digitale...
Waterschap Amstel Gooi en Vecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt één van de grootste groengasleveranciers

0
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt één van de grootste groengasleveranciers van Nederland Groengasinstallatie in westelijk havengebied van start. De groengasinstallatie in het westelijk havengebied...
AGV

Landbouw en waterschap AGV tekenen voor samen aanpakken schoon en voldoende water in het...

0
Een gezonde bodem, goede waterkwaliteit- en kwantiteit en toekomstgerichte boerenbedrijven in waterschapsgebied Amstel, Gooi en Vecht. Dat is waar regionale landbouworganisaties en het waterschap...
Menno Bentveld

BNNVARA-Serie Waterman onderzoekt de strijd om ons water

0
Menno Bentveld: 'Droogte in Nederland: strijd om iedere druppel water!'  Water: levensbehoefte nummer één, maar ook al eeuwenlang onze grootste vijand. Het staat te hoog...
online veiling

Twee waterschappen organiseren gezamenlijke online veiling met overtollig materieel

0
De uitgestelde online veiling in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Rijn en IJssel is van start gegaan op zowel Onlineveilingmeester.nl als...
RIVIERKREEFTEN

Aanpak uitheemse rivierkreeften

0
De Commissie Watersystemen (CWS) van de Unie van Waterschappen heeft op 10 maart gesproken over uitheemse rivierkreeften. De commissie wil in een gezamenlijk traject,...
aardwarmteputten

Geothermie Nederland bundelt ruim 10 jaar ervaring in eigen Industriestandaard duurzame aardwarmteputten

0
Radboud Vorage, voorzitter Geothermie Nederland (r) overhandigt de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp aan Theodor Kockelkoren (l), inspecteur-generaal Staatstoezicht op de Mijnen Den Haag, 11 maart 2021,...