Redt Plan Spaargaren het Deltaprogramma ?

In november 2014 nam de Tweede Kamer de motie Geurts aan: Plan Spaargaren, dat de aanleg van zeesluizen in de splitsing van de Oude en Nieuwe Maas omvat en zo de Nieuwe Waterweg aan de oostzijde afsluit, wordt nader onderzocht. Deze maatregel vergroot de waterveiligheid en bezuinigt op de uitgaven, maar is men zich ook bewust dat deze hoofdkeuze grote voordelen heeft voor het hele watersysteem vraagt Wil Borm zich af. Is het afsluiten van de Nieuwe Waterweg de sleutel tot een klimaatbestendig Nederland en de redding van het Deltaprogramma waar adviesgroep Borm & Huijgens sinds 2008 en ook in onderstaand stuk voor pleit?

Zeegaten te ruim voor een gezonde delta

Voor de gewenste ontwikkeling naar een estuarium ontbreekt aanvoer van rivierwater en zijn de resterende en de voormalige zeegaten te buitenproportioneel van oppervlak. Wil Borm van de Adviesgroep Borm en Huijgens vraagt zich af of een gezonde en samenhangende inrichting van de Zuidwestelijke Delta nog wel mogelijk is. In deze bijdrage bekijkt hij de waterproblematiek vanuit historisch geografisch oogpunt en weerlegt hij voor de zuidwestelijke regio de huidige koers van het Deltaprogramma.