Maak van Volkerak-Zoommeer geen probleemgebied

Milieuomstandigheden die naar het gevoel van de mens een negatieve wending nemen, krijgen vaak het etiket ‘waterkwaliteitsprobleem’. Zo ook de blauwalgenbloei in de zomer in het Volkerak-Zoommeer (VZM). Dit is geen waterprobleem, maar een ecologische eruptie, stelt ir. W. Lases. Voordat de overheid besluit tot maatregelen is objectivering van de ontstane situatie volgens hem een eerste vereiste.

Planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer kent alleen verliezers

De ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer ligt momenteel ter inzage. Het zoete milieu van het Volkerak-Zoommeer, dat eindelijk in een gezonde balans is, wordt gekoppeld aan het probleemgebied van het zoute Grevelingenmeer. Met een doorlaat in de Brouwersdam verandert het gezamenlijke oppervlak vervolgens in een gebrekkig functionerend en ongewenst zeegat. Het ontwikkelperspectief is niet zo rooskleurig als de visie voorspiegelt en leidt regelrecht tot een ecologische en financiële ramp, meent Adviesgroep Borm & Huijgens. Desondanks gaat de planvorming onverminderd voort.