Zeegaten te ruim voor een gezonde delta

Voor de gewenste ontwikkeling naar een estuarium ontbreekt aanvoer van rivierwater en zijn de resterende en de voormalige zeegaten te buitenproportioneel van oppervlak. Wil Borm van de Adviesgroep Borm en Huijgens vraagt zich af of een gezonde en samenhangende inrichting van de Zuidwestelijke Delta nog wel mogelijk is. In deze bijdrage bekijkt hij de waterproblematiek vanuit historisch geografisch oogpunt en weerlegt hij voor de zuidwestelijke regio de huidige koers van het Deltaprogramma.

Planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer kent alleen verliezers

De ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer ligt momenteel ter inzage. Het zoete milieu van het Volkerak-Zoommeer, dat eindelijk in een gezonde balans is, wordt gekoppeld aan het probleemgebied van het zoute Grevelingenmeer. Met een doorlaat in de Brouwersdam verandert het gezamenlijke oppervlak vervolgens in een gebrekkig functionerend en ongewenst zeegat. Het ontwikkelperspectief is niet zo rooskleurig als de visie voorspiegelt en leidt regelrecht tot een ecologische en financiële ramp, meent Adviesgroep Borm & Huijgens. Desondanks gaat de planvorming onverminderd voort.