video

Tube Barrier getest bij oefening Deining en Doorbraak (video)

Bij de grootscheepse hoogwateroefening Deining en Doorbraak heeft waterschap Rijn en IJssel met de mobiele waterkering Tube Barrier geoefend. De mobiele kering is van...

Waterschap Rivierenland test draaiboek Vizier tijdens crisisoefening

Tijdens de hoogwateroefening Deining en Doorbraak heeft waterschap Rivierenland in de centrale regiekamer vorige week het speciale calamiteitendraaiboek Vizier kunnen testen. Het gaat om...

Nederland continueert wereldwijde inzet waterexperts

De speciale teams die Nederland wereldwijd inzet voor advies aan landen hoe deze zich beter kunnen beschermen tegen waterrampen, blijven ook de komende jaren...

Defensie bracht met een drone dijken in beeld bij crisisoefening

Bij de hoogwateroefening Deining en Doorbraak die van 25 tot en met 29 september plaatsvond, heeft Defensie een zogeheten scan eagle ingezet om beelden...

Waterschap Rivierenland sluit alliantie met ‘Waalensemble’ voor dijkversterking

Onder de naam Graaf Reinaldalliantie werken Waterschap Rivierenland en de combinatie ‘Waalensemble’ (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel, ondersteund door Royal...

Arcadis hoofdontwerper bij versteviging kustlijn Manhattan

Arcadis krijgt als engineer of record een leidende rol bij de versteviging van de kustlijn in het zuidoosten van het stadsdeel Manhattan in New...

Inschrijving Waterinnovatieprijs verlengd tot 29 september

De Unie van Waterschappen heeft de inschrijvingstermijn voor de Waterinnovatieprijs verlengd. Bedrijven, overheden en particulieren kunnen tot 29 september hun vernieuwende en baanbrekende ideeën...

Grootschalige rampenoefening rivierengebied

Van 25 tot en met 29 september vindt er langs de grote rivieren een multidisciplinaire rampenoefening plaats. Tijdens de crisisoefening ‘Deining & Doorbraak’ werken...

Verzekeraars pleiten opnieuw voor verplichte verzekering klimaatschade

Het Verbond van Verzekeraars wil nog steeds een verplichte schadeverzekering tegen droogte of overstromingen. Volgens het Verbond kan de schade door klimaatverandering in Nederland...

Waterschap Hollandse Delta pleit in campagne voor groene voor- en achtertuinen

Burgers kunnen zelf wateroverlast bestrijden door in voor- en achtertuinen meer groen en minder stenen te gebruiken. Dat stelt waterschap Hollandse Delta in de...
Harvey Houston

Hoogleraar Bas Jonkman: ‘Houston heeft Deltaplan nodig’

Houston heeft een Deltaplan nodig met maatregelen om zowel wateroverlast door extreme regenval als een stormvloed door orkaangeweld te voorkomen. Dat stelt prof. dr....

Onderzoek bij Deltares naar tsunami’s veroorzaakt door vallend ijs

De komende drie weken onderzoeken internationale wetenschappers bij Deltares de golven die worden veroorzaakt door vallende ijsmassa’s. In een bassin van Deltares worden laboratoriumtesten...