Proef met zeewater in natuurgebied Waterdunen van start

Volgende week gaan de schuiven van de getijdenduiker bij ’t Killetje in Zeeland voor het eerst open. Het zeewater uit de Westerschelde moet zorgen...

Zes alternatieven voor Meanderende Maas

Bij het dijkversterkings- en rivierverruimingsproject Meanderende Maas liggen nu zes mogelijke alternatieven op tafel. Ze variëren van een gewone dijkversterking tot de inrichting als...
Dijk Baarlo

Waterschap Limburg test inbrengen anti-pipingscherm

Om piping tegen te gaan, onderzoekt waterschap Limburg het inbrengen van anti-pipingschermen. De proef begint half augustus en duurt naar verwachting enkele weken, maar...

Kabinet stelt oplevering ICT-systeem Maeslantkering opnieuw uit

Het ontwerp van een nieuw Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS) voor de Maeslantkering wordt opnieuw opgestart. En de werkwijze en de organisatie van zowel...

Infiltratieproef dijk Nieuwerkerk aan de IJssel

Op een deel van de Groenendijk in Nieuwerkerk aan de IJssel start woensdag 27 juni een bijzondere, tweedaagse praktijkproef. In het kader van de...

Hoogwater zorgt voor opwinding, maar niet voor onrust

Voor het eerst sinds de afronding van vrijwel alle 34 projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier, kan worden vastgesteld of het...

Meanderende Maas gepresenteerd als win-win-win

De stuurgroep Meanderende Maas heeft ingestemd met het concept-voorkeursalternatief Meanderende Maas, Ravenstein-Lith. Dat werd op 24 oktober in Den Bosch gepresenteerd als een win-win-win-concept....

Witteveen+Bos onderzoekt of grotere meteo-tsunami’s mogelijk zijn

Ingenieursbureau Witteveen+Bos onderzoekt samen met het KNMI of een meteo-tsunami op de Noordzee nog groter kan worden dan op 29 mei en in hoeverre...

Rapport: basisveiligheid in grensregio Rijn niet overal haalbaar in 2050

Ondanks voorgenomen veiligheidsmaatregelen in Nederland en Duitsland zal de basisveiligheid aan de Nederrijn in de dijkringen 42 en 48 in de grensregio in 2050...

Bergingsschepen vissen volcontinu naar kapotte containers bij Terschelling

Twee bergingsschepen, Geosund en Atlantic Tonjer, zijn sinds 19 januari volcontinu bezig om containers van de zeebodem te lichten die het vrachtschip MSC Zoë...
Harvey Houston

Hoogleraar Bas Jonkman: ‘Houston heeft Deltaplan nodig’

Houston heeft een Deltaplan nodig met maatregelen om zowel wateroverlast door extreme regenval als een stormvloed door orkaangeweld te voorkomen. Dat stelt prof. dr....

Waterschap Rivierenland benut aannemerkennis bij ontwerp nieuwe dijk

Waterschap Rivierenland kiest voor een nieuwe samenwerkingsvorm om de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg over een lengte van 23 kilometer te versterken. Doel is...