Onderzoek Deltagoot naar sterkte dijkbekleding losse Noorse stenen

Deltares onderzoekt in de Deltagoot of de losse Noorse stenen waarmee in Noord-Nederland nog kilometers dijk zijn bekleed, voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. In...

Algemeen Bestuur Aa en Maas plaatst kanttekeningen bij project Meanderende Maas

Vrijdag 15 november heeft het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas voor het eerst vergaderd over de voorkeursvariant van het project Meanderende Maas....

Deltacongres: ‘Niet wachten met aanpak kwetsbare plekken langs de kust’

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid adviseert minister Van Nieuwenhuizen met maatregelen op kwetsbare kustlocaties niet te wachten tot de nieuwe voorkeursstrategie van de deltacommissaris. “We...

Waterwereld blij met instelling PFAS-taskforce

De Unie van Waterschappen en de Vereniging van Waterbouwers zijn positief over de komst van de taskforce die staatssecretaris Van Veldhoven heeft ingesteld. Daarin...

SoDM legt geothermiebedrijf CLG last onder dwangsom op

Staatstoezicht op de Mijnen heeft geothermiebedrijf CLG nabij Venlo een last onder dwangsom opgelegd. CLG heeft volgens SodM afvalwater en verontreinigd slib, dat het...

Meanderende Maas gepresenteerd als win-win-win

De stuurgroep Meanderende Maas heeft ingestemd met het concept-voorkeursalternatief Meanderende Maas, Ravenstein-Lith. Dat werd op 24 oktober in Den Bosch gepresenteerd als een win-win-win-concept....

Waterschap leent 100 miljoen van EIB voor dijkversterking rivieren

Waterschap Rivierenland leent maximaal honderd miljoen euro van de Europese investeringsbank (EIB). Met het geld kan het waterschap dijkversterkingen in het rivierengebied deels financieren....

Nederlands klimaatkenniskantoor breidt uit naar Miami

In de Amerikaanse stad Miami (Florida) komt een kantoor van het Global Center on Adaptation (GCA). Dit wordt een regiokantoor van de vestigingen die...

Prijsramingen per kilometer dijkversterking nog niet omlaag

Bij tien dijkversterkingsprojecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn de geraamde kosten sinds 2015 gestegen van gemiddeld 6,4 miljoen naar 11,3 miljoen euro per kilometer....

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden presenteert drie plannen voor versterking deel Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft 27 augustus drie plannen gepresenteerd om 11 kilometer van de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen te versterken....

Proef met zeewater in natuurgebied Waterdunen van start

Volgende week gaan de schuiven van de getijdenduiker bij ’t Killetje in Zeeland voor het eerst open. Het zeewater uit de Westerschelde moet zorgen...

Kabinet stelt oplevering ICT-systeem Maeslantkering opnieuw uit

Het ontwerp van een nieuw Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS) voor de Maeslantkering wordt opnieuw opgestart. En de werkwijze en de organisatie van zowel...