Amsterdam: nieuwbouw moet 60 mm regenwater kunnen opvangen

Amsterdam krijgt de komende jaren vaker te maken met extremer weer door het veranderende klimaat. Van hittegolven en periodes van droogte tot hoosbuien en...

Spervuur aan Kamervragen over verlies containers tijdens Ciara

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is bedolven onder vragen van de Tweede Kamer nadat een containerschip tijdens de storm Ciara in...

Hulpdiensten voorkomen grote milieuschade door snel ingrijpen bij megamestlek

Hulpdiensten hebben door snel ingrijpen bij een groot mestlek in Didam grote schade aan het milieu voorkomen. Door de harde wind klapte een mestzak...

ILT: Zorgplicht primaire keringen kan beter

Van de 19 waterschappen met primaire keringen zijn bij 5 waterschappen verbeteringen nodig voor een volledige borging van de zorgplicht. Hetzelfde geldt voor 3...

Deltares test kering van glas in Deltagoot

Een zes meter lange boomstam van 800 kilo met een doorsnede van 40 centimeter beukt in de Deltagoot tegen een waterkering die is opgebouwd...

Moody’s: hogere zeespiegel in Nederland geen gevaar voor lagere kredietrating

Nederland loopt waarschijnlijk geen gevaar op een lagere kredietrating van financiële instellingen. De 1 miljard euro die Nederland jaarlijks uitgeeft aan het Deltaprogramma zorgt...

WDODelta gaat sterkte gras-op-zand testen op IJsseldijk

Op 13 januari start Waterschap Drents Overijsselse Delta met een aantal proeven om de sterkte van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst te testen....

Routekaart risicodialoog online bij Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Gemeenten en waterschappen bespreken vanaf 2020 de gevolgen van extreem weer met particulieren, agrariërs en bedrijven in de zogeheten risicodialoog. Om ze hierbij te...

Nieuw type bodemonderzoek gaat dijksterkte nauwkeuriger vastleggen

Rijkswaterstaat en het HoogwaterbeschermingsProgramma (HWBP) zijn op twee dijklocaties bezig met bodemonderzoek naar de sterkte van dijken in de onverzadigde ondergrond. Op de Maasdijk...

‘Ruimte voor Levende Rivieren’ schetst integraal toekomstbeeld Nederlandse rivieren

De natuur in het rivierenlandschap nog mooier en robuuster maken. Dat is het doel van het plan ‘Ruimte voor levende Rivieren’ dat natuurorganisaties en...

Onderzoek Deltagoot naar sterkte dijkbekleding losse Noorse stenen

Deltares onderzoekt in de Deltagoot of de losse Noorse stenen waarmee in Noord-Nederland nog kilometers dijk zijn bekleed, voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. In...

Algemeen Bestuur Aa en Maas plaatst kanttekeningen bij project Meanderende Maas

Vrijdag 15 november heeft het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas voor het eerst vergaderd over de voorkeursvariant van het project Meanderende Maas....