Natura 2000 wetgeving zit grootschalige toepassing begroeide voorlanden in de weg

Begroeide voorlanden zorgen voor een sterke afname van golfhoogtes waardoor dijken beter beschermd zijn tegen de gevolgen van stormen. Dat stelt civiel ingenieur Vincent...

Rijkswaterstaat heeft handen vol aan opruimen paraffine

Rijkswaterstaat is sinds maandag 7 augustus bezig om aangespoelde paraffine van de Noord-Hollandse kust te verwijderen. De schoonmaakwerkzaamheden worden waarschijnlijk deze week afgerond. Vorige...

RIVM adviseert maatregelen tegen legionella bij 81 waterzuiveringen

Het RIVM adviseert bij waterzuiveringsinstallaties met een verhoogd legionellarisico alvast (tijdelijke) maatregelen te nemen. Het instituut heeft vastgesteld dat in Nederland bij twaalf rioolwaterzuiveringen...

Stuurgroep Varik-Heesselt adviseert definitief om nevengeul te schrappen

De Stuurgroep Varik-Heesselt kiest definitief voor het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. In dat alternatief hoeft er geen nevengeul te...

Meanderende Maas project start met verkenning meekoppelkansen bij verhoging waterveiligheid

Onder leiding van het waterschap Aa en Maas is een start gemaakt met het verkennen van de meekoppelkansen bij het waterveiligheidsproject Meanderende Maas. Bij...

Sterkte Waddenzeedijk deze week getest met een nepstorm

Op 8 november start in de Carel Coenraadpolder – de meest noordoostelijk gelegen polder van Nederland – een simulatie waarmee de sterkte van de...

Infiltratieproef dijk uitgesteld wegens ‘succes’ generale repetitie

Op 19 augustus zou het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op een gedeelte van de Hollandsche IJsseldijk in Gouderak een infiltratieproef uitvoeren. De...

Nederland beleefde een unicum: alle stormvloedkeringen gelijktijdig dicht

Alle vijf stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat in Nederland waren op 3 januari gelijktijdig dicht. Dit is nog nooit eerder voorgekomen. Het betrof de Maeslantkering, de...

SodM waarschuwt opnieuw voor risico’s lekkages bij aardwarmteboringen

Alle 23 Nederlandse geothermieprojecten hebben met corrosie van de put te maken. Ook bestaat de kans op ondergrondse lekkages van chemicaliën. Daarom wil het...

Deltares test innovatieve bekledingen voor de Afsluitdijk

De Afsluitdijk wordt de komende jaren voorzien van een nieuwe bekleding aan de Waddenzeezijde. Momenteel worden de innovatieve betonblokken getest in de Deltagoot van...

Zeewater vormt nu nieuwe slikken en schorren in het Zwin

De laatste fase van de uitbreidingswerken in het Zwin is ingezet. Het laatste stukje Internationale Dijk dat de zee tegenhield, werd op maandag 4...
Dijk Baarlo

Waterschap Limburg test inbrengen anti-pipingscherm

Om piping tegen te gaan, onderzoekt waterschap Limburg het inbrengen van anti-pipingschermen. De proef begint half augustus en duurt naar verwachting enkele weken, maar...